2011 m. gruodžio 23 d.
Nr. 93
(1973)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Krikščioniško atsinaujinimo savaitgalis

Telšių vyskupijos jaunimo
savaitgalio dalyviai

Lapkričio 26–27 dienomis vyko tradicinis atsinaujinimo savaitgalis Telšiuose. Telšių vyskupijos jaunimo centro organizuojamas renginys skirtas vyskupijos jaunimui pabūti bendrystėje ir su Advento rytu pradėti naujus liturginius metus. Šiemet atsinaujinimo savaitgalio tema „Ką padarėt vienam...“ kvietė prisiminti Šventojo Rašto žodžius „Ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte“ (pgl. Mt 25, 40).

Renginio dalyviai – ateitininkai, skautai, jaunimo chorų nariai ir kitų katalikiškųjų jaunimo bendruomenių atstovai iš visos vyskupijos – būrėsi Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje. Renginys prasidėjo šlovinimu, kuriam vadovavo „Jaupra“ – pranciškoniškasis jaunimas iš Kretingos. Paskui jaunimas klausėsi kun. Mindaugo Šlausto vedamos katechezės, o jos metu iškeltus klausimus apie Viešpaties gailestingumą ir Jo malones vėliau aptarė nedidelėse darbo grupelėse. Šeštadienio vakaro kulminacija buvo Švč. Sakramento Adoracija ir susitaikymo pamaldos. Po jų jaunimas dalyvavo šv. Mišiose Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Grįžę į gimnaziją turėjome galimybę pamatyti visų atsinaujinimo savaitgalyje dalyvaujančių parapijų atstovus, kurie pasidalino savo sumanumais, taip pat gerą nuotaiką dovanojo ir renginį padėję organizuoti savanoriai. Baigiantis dienai dalyviai susikaupė vakaro maldai. Jai vadovavo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaras kun. Juozas Deveikis.

Sekmadienio rytą renginio dalyviai pradėjo adventinio ryto malda. Ją vedė kun. Viktoras Daujotis, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius. Apmąstę Advento reikšmę jaunuoliai dalyvavo Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedroje šv. Mišiose, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ.

Renginio programą užbaigė Žemaitijos teatro spektaklis „Interviu“ (pjesės autorius P. Svetas, režisierė A. Banytė).

Krikščioniško atsinaujinimo savaitgalis vyskupijos jaunimui leido iš naujo suvokti tikėjimo tiesas bei pasiruošti susikaupimo metui – Adventui.

Martynas Stanys

Telšiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija