2011 m. gruodžio 28 d.
Nr. 94
(1974)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Retro

„Aš visą laiką kelyje...“

Pranas Domšaitis

Marija Macijauskienė

Pranas Domšaitis 1960 metais

Jei tik nori ir veržiesi mokytis, gyvenimas visada tau pasirengęs atverti visas duris. Iki 1970-ųjų vasaros, kai nuvykau pas savo tetą į Santą Moniką, apie tapytoją Praną Domšaitį nieko nebuvau girdėjusi. Dailė, architektūra mane visada traukė, tarsi paslapties ir atradimų pasaulis, taigi, jei kur nuvykdavau, pirmiausia lankydavau muziejus, bažnyčias ir kapines, nes čia galima pamatyti daug dailės šedevrų.


Pokalbių niša

Pasaulį įsivaizduoja kaip nuolatinį virsmą

Poetas Jonas Kalinauskas
Livijos ŠIUGŽDIENĖS nuotrauka

63 metų poetas Jonas Kalinauskas už dvyliktąją eilėraščių knygą „Plunksnų plėšytojos“ sulaukė svaraus įvertinimo – tapo 47-ojo „Poezijos pavasario“ laureatu. Jam įteiktas Kauno miesto savivaldybės prizas. Poetas padėkojo už įvertinimą ir sakė, kad Kaunas yra jo miestas, nors čia gyveno neilgai. Su J. Kalinausku kalbasi Vytenis ROŽUKAS.

 


Skaitykla

„Kaime po liepom...“ – gimtosios žemės ilgesys

Prof. Ona Voverienė

Albinas Slavickas
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Jau dvidešimt vienerius metus Lietuva eina nelengvu keliu, kur laisvė sumišusi su nelaisve, teisingumas su neteisybe, stulbinanti prabanga ir turčių cinizmas su skurdu ir varguolių neviltimi. Lietuva – tarsi serganti motina, suniekšėjusių vaikų varoma iš savo pačios namų, iš savo žemės. Ji parceliuojama, jos gimtoji kalba žalojama, istorija klastojama. Lietuvis jau gėdijasi savo kilmės, iš asmens dokumentų išbraukta tautybė, o šią niekšybę įteisinęs liberalas ministras R. Palaitis didžiuojasi visus lietuvius pavertęs žmonėmis be tautybės ir be Tėvynės.


Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia nr. 88, 90, 92)

84.10.11

Malonus Kolega,

vakar gavau knygų siuntinėlį su „Smuiku“ ir „Poezijos pavasariu“, 84. Labai ačiū!

Bet aš jau ir be to rengiausi Jums rašyti laišką. Akstinas: literatūrinės rugpjūčio mozaikos dalis – Vytauto Skripkos „Ornamentuoti ar išgyventi tikrovę“. Žinoma, iš vieno mėnesio laikotarpyje paskelbtų kūrinių nėra labai tikslu daryti toli siekiančius apibendrinimus. Tai daugiau spekuliatyvus darbas. Bet pagrindo turi.


Naujienų vaivorykštė

Vilniaus širdyje glūdi auksas

Irena Tumavičiūtė

Renginio svečiai apžiūri
iš nebūties prikeltus lobius

Prieš 350 metų Vilniaus pilys buvo išvaduotos iš šešerius metus trukusios Maskvos kariuomenės okupacijos. Šiai istorinei sukakčiai paminėti gruodžio 7 dieną Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejus pakvietė į parodos „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“ pristatymo vakarą, kuris vyko Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje. Oficialioji dalis buvo skirta parodos ekspozicijos istorijai ir naujausio Valdovų rūmų leidinio „Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai“ pristatymui.


Naujienų vaivorykštė

Dvi parodos

Bronius VERTELKA

Dailės mokytojos panevėžietė
Vilma Kybartaitė (kairėje)
ir ramygalietė Laima Kiškienė
viešojoje bibliotekoje

Penkerių metų sukaktį paminėjusioje Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dailės galerijoje „Prie knygų“ gruodžio 6-ąją buvo pristatytos Ramygaloje vykusio tarptautinio keramikų simpoziumo „Nuo šaukšto prie šaukšto“ darbų paroda „Šviečiantys angelai“ bei Panevėžio miesto kraštotyros muziejaus kilnojamoji paroda „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: gyvenimas Tėvynei ir žmogui“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija