2011 m. gruodžio 30 d.
Nr. 95
(1975)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šv. Kalėdose Šventojoje Žemėje – malda už taiką

Jeruzalės lotynų katalikų
patriarchas Fuadas Tualis (centre)
eina į Išganytojo Gimimo pamaldas
Betliejaus Šv. Kotrynos bažnyčioje

Dvasininkai eina Kalėdų
procesijoje Betliejuje

Kalėdų Šv. Mišiose Betliejuje
patriarchas Fuadas Tualis
suteikia apaštalinį palaiminimą

Kūdikėlis Jėzus prakartėlėje
ir prie altoriaus per
Kalėdų šv. Mišias
Betliejaus Gimimo bazilikoje

Išganytojo Gimimo pamaldos
Betliejaus Gimimo bazilikos
Šv. Kotrynos bažnyčioje

Išganytojo Gimimo pamaldoms vadovauja
Jeruzalės lotynų katalikų patriarchas
Fuadas Tualis (centre)

Dvasininkai eina Kalėdų
procesijoje Betliejuje

Tūkstančiai maldininkų ir piligrimų Šv. Kalėdų išvakarėse atvyko (kai kurie atėjo pėsčiomis 13 kilometrų iš Jeruzalės) į Betliejaus miestelį pasimelsti prie Gimimo grotos, kurioje, anot tradicijos, gimė Jėzus. Šiandien šią grotą apgaubia Gimimo bazilika, susiliečianti su Šv. Kotrynos bažnyčia, priklausančia pranciškonams. Būtent joje Bernelių šv. Mišias aukojo Jeruzalės lotynų patriarchas Fuadas Tualis. Iš kraštų, kuriuose krikščionys sudaro daugumą, į Izraelį atvykę turistai ir piligrimai neretai nustebę konstatuoja, kad visuomenėje didžiosios krikščioniškos iškilmės beveik nejaučiamos, žinoma, išskyrus krikščioniškas kulto vietas. Statistiniai duomenys byloja, kad Izraelyje šiuo metu gyvena apie 154 tūkst. krikščionių, kurie sudaro apie du procentus visų gyventojų. Didžioji dalis krikščionių (apie keturi penktadaliai) yra arabai. Kita dalis – iš buvusios Sovietų Sąjungos atvykę ir Izraelio piliečiais tapę asmenys: manoma, kad tarp milijono atvykėlių keliasdešimt tūkstančių buvo stačiatikiai. Žinių agentūra AFP priduria, kad didėja dar dvi krikščionių grupės – Izraelyje dirbantys darbininkai, tarp kurių daug filipiniečių, ir politinio prieglobsčio prašytojai iš Afrikos. Kai kurie asmenys iš šių dviejų grupių vėliau Izraelyje lieka nelegaliai. Vis dėlto keliolikos metų perspektyvoje Kalėdos Izraelio visuomenėje tapo regimesnės.

Taip pat būna daug piligrimų. Prognozuota, kad Kalėdų dienomis Betliejų aplankys nuo 50 iki 90 tūkst. iš kitų šalių atvykusių maldininkų. Šie spėjimai pasitvirtino, nors dėl ekonominės krizės galbūt atvyko mažiau žmonių nei būtų norėję, ypač iš Ispanijos ir Portugalijos. Galima pasidžiaugti, kad Izraelio valdžia davė nemažai leidimų šventas vietas aplankyti Palestinos krikščionims. Uždarame Gazos ruože esančiai nedidelei 3000 krikščionių bendruomenei buvo išduoda 500 leidimų, tiesa, tik vyresniems nei 46 metų asmenims. Kita vertus, gruodžio 19 dieną Gazos krikščionims kalėdinius sveikinimus jau nuvežė čia apsilankęs patriarchas F. Tualis. Leidimai, suvaržymai, kontrolės punktai, ginkluoti kariai tiesiogiai primena konfliktišką situaciją Šventojoje Žemėje ir visame Artimųjų Rytų regione. Taikos stoka ir tuo pat metu jos troškimas buvo vienas iš svarbiausių patriarcho F. Tualio pasakytos homilijos akcentų Bernelių šv. Mišiose.

Jose dalyvavo Palestinos Teritorijų prezidentas Abu Mazenas, Jordanijos užsienių reikalų ministras Naseras Judehas, kitų krikščioniškų Bažnyčių atstovai. Patriarchas F. Tualis kalbėjo, jog musulmonų, žydų ir krikščionių religinės tradicijos sutaria, jog Dievo šlovinimo dalis yra ir meilė savo artimui. Dievo garbinimas nėra atskirtas nuo to, kaip elgiamės vieni su kitais. Todėl tarp Dievo garbinimo ir taikos egzistuoja tiesioginis priežastingumo ryšys. Jei iš tikrųjų šloviname Dievą, turėsime ir Jo taiką tarp mūsų. Jei šloviname tik save, tos taikos neturėsime. Krikščionims, pabrėžė Ganytojas, Šv. Kalėdos yra daugiau už saldų ir sentimentalų tolimos praeities paminėjimą. Kristus yra gyvas tarp jų, gyvas sakramentuose ir savo meilės, taikos ir teisingumo žinioje tautoms, šeimoms, asmenims. Užsimindamas apie Artimųjų Rytų regioną šiuo metu krečiančias socialines ir politines permainas patriarchas F. Tualis kalbėjo, jog negalima apsiriboti geromis intencijomis, juo labiau abejingumu. Reikia, ypač tiems, kurie turi politinę ar religinę atsakomybę, daryti viską, kas įmanoma dėl taikos, griauti fizinius ir psichologinius susiskaldymo mūrus. Patriarchas kvietė melstis už susitaikymo ir taikos dovaną ne tik Izraelyje ir Palestinoje, bet ir Sirijoje, Egipte, Irake, Šiaurės Afrikoje.

VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija