2011 m. gruodžio 30 d.
Nr. 95
(1975)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Pyragas iš kruopelių

Bronius VERTELKA

Knygos sudarytoją Eleną
Klingienę sveikina
Karsakiškio klebonas
kun. Egidijus Vijeikis
Autoriaus nuotraukos

Kalba Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas

Gruodžio 15-ąją Panevėžio kraštotyros muziejuje vyko solidžios knygos – „Tarp Žaliosios ir Lėvens. Karsakiškis“ – pristatymas. Knygą sudarė buvusi ilgametė Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos mokytoja ir mokyklos kraštotyros muziejaus vadovė Elena Klingienė. Kruopštų savo darbą ji skyrė dukart Karsakiškyje dirbusio kunigo, poeto Antano Strazdo ir kraštotyrininko, mokytojo Prano Tamošiūno atminimui (birželio 16-ąją jam būtų sukakę 100 metų).

Mintis papasakoti apie gražiais gamtos vaizdais apkaišytą Panevėžio rajono kampelį ir jo darbščius žmones E. Klingienei kilo maždaug prieš 20 metų, susipažinus su Karsakiškio šviesuoliu Pranu Tamošiūnu. Jis jau turėjo nemažai sukaupęs istorinės medžiagos apie šią vietovę. Būsimai knygai rašinių pirmasis atsiuntė rajono savivaldybės paminklosaugininkas Petras Juknevičius. „Knyga gyvuos ir iš jos naudos turės ateities kartos. Jai dar nepasirodžius jau skambino, klausė kai kurių žinių apie Karsakiškį. Ši knyga – kaip iš kruopelių sudėtas ir iškeptas pyragas,“ – sakė ją redagavusi rajono savivaldybės atsakinga darbuotoja Birutė Goberienė. E. Klingienės kruopštumu stebėjosi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas (knygoje spausdinamas jo straipsnis apie kun. A. Strazdą). Darbštuolei dėkojo rajono Tarybos narys Vytautas Rapolas Gritėnas, Karsakiškio seniūnė Nijolė Gaižiūnienė. Tarp knygos sudarytoją sveikinusiųjų buvo Karsakiškio klebonas kun. Egidijus Vijeikis.

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija