2012 m. sausio 27 d.    
Nr. 4
(1979)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Miestelio gyvenimas sukasi apie bažnyčią

Bronius VERTELKA

Iš kairės: medžio drožėjai
Vidmantas Zakarka ir Eduardas
Titas kalbasi su Rokiškio
Rudolfo Lymano muzikos mokyklos
direktoriumi Albertu Mikulėnu

Drožinių sertifikatą muziejaus
direktorei Nijolei Šniokienei
įteikia Rokiškio rajono
savivaldybės administracijos
direktorius Aloyzas Jočys

Išdrožti suolai

Kun. J. Katelės fondo
valdytojas Leonardas Šablinskas

Taip atrodo senoji klebonija dabar

Panemunėlis – vaizdingame Aukštaitijos kampelyje įsikūręs miestelis, tačiau jis neturi nei mokyklos, nei pašto, nei kultūros namų ar felčerinio punkto, nors iki rajono centro – maždaug 10 kilometrų. Vienintelis kultūros židinėlis – biblioteka – šiuo metu remontuojama. Šviesos į miestelėnų širdis čia įneša didinga raudonų plytų Šv. Juozapo Globos bažnyčia, kuri iš toli matyti.

Artinantis Šv. Kalėdoms, netoli bažnyčios vyko pirmasis šioje vietovėje medžio drožėjų pleneras, kurio dalyviai buvo radviliškietis Eduardas Titas ir Panemunėlio naujakurys Vidmantas Zakarka (apie jį netrukus pasakosime atskirai). Vyrus suvedė medžio darbai, taip tarp jų užsimezgė tvirta draugystė. Tarptautinio tautodailininkų plenero „Kultūros suolelis“ Radviliškyje metu Eduardas savo dirbinį skyrė Bernardui Brazdžioniui, Vidmantas – savo kraštiečiui Pauliui Širviui atminti.

Drožėjų plenerą Panemunėlyje globojo Kun. Jono Katelės fondas (valdytojas Leonardas Šablinskas). Pasitaikė neblogi orai, tad ir dirbti sekėsi. Taip atsirado net šeši patogūs ir meninę vertę turintys ąžuoliniai suolai bei po vieną dirbinį muzikos ir saviveiklinio teatro temomis.

Gruodžio 16-ąją vyko simbolinis plenero uždarymas. Jame dalyvavo rajono savivaldybės administracijos direktorius Aloyzas Jočys, Panemunėlio seniūnas Anicetas Bytautas, Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktorius Albertas Mikulėnas, Kun. J. Katelės fondo valdytojas Leonardas Šablinskas, Panemunėlio miestelio bendruomenės pirmininkė Vilija Skipskienė, bendruomenės nariai. Plenero, skirto kun. J. Katelei atminti, dalyviams buvo įteikti Padėkos raštai, o jų drožinių gavėjams – sertifikatai, skelbę, kad jie atitinka visus reikalavimus vykdant projektą „Drožybos amatų verslui vystyti Panemunėlio miestelyje.“ Drožėjų darbai papuoš Panemunėlį, krašto muziejaus ir R. Lymano muzikos mokyklos aplinką.

„Žiema buvo palanki meistrams, tad jie gerai padirbėjo. Lenkime galvas prieš Eduardą ir Vidmantą, kurie sukūrė ne tik šiuos šedevrus, bet ir sugebėjo išprašyti tokių orų“, – šypsojosi muziejaus direktorė N. Šniokienė. Ji dalijo atsivežtus 2012 metų kalendorius. „Stebuklai Panemunėlyje prasidėjo gegužės mėnesį, kai buvo atidengti kryžius, koplytstulpis ir kun. J. Katelės skulptūra. Mūsų bendruomenė jaučiasi sustiprėjusi nuo tada, kai čia apsigyveno medžio drožėjas Vidmantas Zakarka, sugebantis pritraukti ir kitus menininkus. Didžiuojamės, kad mus palaiko ir remia verslininkas L. Šablinskas. Šis medžio drožėjų pleneras buvo tarsi Panemunėlio atgimimo pradžia. Tikiuosi, kad buvęs gražus kraštas vėl pakils šitų nagingų žmonių dėka. Padėsime ir mes, kuo galėsime“, – kalbėjo miestelio bendruomenės pirmininkė V. Skipskienė. Nuoširdų žodį meistrams tarė R. Lymano muzikos mokyklos direktorius A. Mikulėnas.

Gerų žodžių apie save išgirdo ir Kun. J. Katelės fondo valdytojas L. Šablinskas. Iš verslininko dovanotų ąžuolų buvo padaryti koplytstulpis, kryžius ir kun. J. Katelės skulptūra. Pleneru irgi rūpinosi jis.

Po iškilmių visi ėjo į svetingus drožėjo V. Zakarkos namus. Bendruomenės pirmininkė savivaldybės administracijos direktoriui priminė, kad nors miestelis turi upelį, bet nėra kur žmonėms maudytis, tad reikalingas paplūdimys. A. Jočys žadėjo padėti. Panemunėlio seniūnas A. Bytautas džiaugėsi, kad miestelio bendruomenė yra viena veikliausių rajone, daugybę darbų ji atliko ruošdamasi paminėti kun. J. Katelės 180-metį ir bažnyčios 100-metį. Gyvas bendravimas ir dalykiškas pokalbis vyko vaišinantis kava ir arbata bei užkandžiaujant.

Kun. J. Katelės fondo valdytojas – buvęs pedagogas, dabar verslininkas L. Šablinskas – sakė, kad laukia nauji darbai. Galvojama atkurti pirmykštį klebonijos, kurioje gyveno kun. J. Katelė, pastato vaizdą. Nepavykus įgyvendinti šios minties, mano savo lėšomis padaryti nedidelį remontą. Čia galėtų mokyti jaunimą drožimo paslapčių, bitininkavimo. Dirbdamas pedagogu, L. Šablinskas vadovavo bitininkų būreliui, su moksleiviais darydavo avilius ir juose apgyvendindavo bites. Kun. J. Katelės fondo rūpesčiu nuo praėjusių metų spalio veikia vaikų choras, turintis profesionalią chorvedę.

Panemunėlis, Rokiškio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija