2012 m. vasario 24 d.    
Nr. 8
(1983)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

„Broliško pabarimo“ krikščioniška samprata

Pristatytas popiežiaus Benedikto XVI laiškas Gavėnios metui

Mindaugas BUIKA

Prasidedant Gavėniai Pelenų
trečiadienio apeigose, vykusiose
Romos Šv. Sabinos bazilikoje,
kardinolas Jozefas Tomko popiežiui
Benediktui XVI užbarsto pelenų

Ideologinio individualizmo pragaištingumas

Popiežiaus Benedikto XVI kreipimasis praėjusį Pelenų trečiadienį prasidėjusios šiemetinės Gavėnios metui iškelia labai aktualų klausimą dėl įsivyravusio moralinio ir dvasinio abejingumo dabartinės sekuliarizuotos visuomenės ydų akivaizdoje. Jos turi ir materialines bei politines pasekmes ne tik individams, bet ir visai bendruomenei. Parinktoje dokumento temoje cituodamas apaštalo šv. Pauliaus laiško žydams žodžius „Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus“ (Žyd 10, 24), Šventasis Tėvas kviečia rodyti tarpusavio dėmesingumą, kartu netylint dėl blogio ir nuodėmės apraiškų, raginant prasižengėlius suvokti atsakomybę už savo veiksmus ir ištaisyti klaidingą elgesį. Tokia draugiško įspėjimo ir papeikimo praktika yra sena krikščioniška tradicija, tačiau šiandien neretai sąmoningai užmiršta, teisinantis, jog, neva, reikia „dėl bendros ramybės“ palikti viską kaip yra, nes tai kiekvieno laisvas, teisėtas ir netgi gerbtinas „pasirinkimas“. Bet iš esmės tokia tariamoji pagarba „privatumui“ tik pridengia paplitusį abejingumą kitų likimui, teikiant pirmenybę saviems interesams. Tai reiškia saviizoliaciją ir atsiribojimą.


Laikas atsinaujinti

Kun. Vytenis Vaškelis

Prasidėjusi kasmetinė Gavėnia kai kuriuos tikinčiuosius nejučia skatina susimąstyti: „Ir vėl atėjo toks bažnytinis metų laikotarpis, kai turėsime labiau vengti triukšmingų pramogų, rečiau kilnosime taurelę, mažiau laiko skirsime televizijos šou laidų žiūrėjimui, labiau budėsime, kad nepamestume galvos – neeikvotume brangaus laiko naršydami po interneto virtualius labirintus, pasninkausime... Atsiliepsime ir į Bažnyčios kvietimą dažniau pagelbėti savo artimui: ligonį aplankyti, stokojantį sušelpti, klystantį į tiesos kelią paskatinti sugrįžti. Už seniai velykinės išpažinties nebuvusį namiškį nuoširdžiau  pasimelsime, idant prie klausyklos langelio nebebijotų prisiartinti...“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija