2012 m. kovo 2 d.    
Nr. 9
(1984)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Konsekracija vyks Kretingoje

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
ir augziliaras nominatas vyskupas
Linas Vodopjanovas OFM (kairėje)

Vasario 20 dieną,  pirmadienį, Telšių  vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko kunigų susirinkimas. Kunigai, kartu su savo ganytojais Telšių vyskupu ordinaru Jonu Boruta SJ ir augziliaru nominatu vyskupu Linu Vodopjanovu OFM, meldėsi kalbėdami liturgines valandas. Maldai vadovavo Telšių vyskupo generalvikaras prel. Juozas Šiurys. Paskui Telšių vyskupas J. Boruta SJ pasveikino susirinkusius kunigus, pristatė naująjį nominuotą vyskupą, priminė jo biografiją ir paskelbė žinią, jog vyskupo Lino Vodopjanovo OFM konsekracija įvyks balandžio 14 dieną Kretingos bažnyčioje. Vėliau Telšių Katedroje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Koncelebravo Telšių vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM, susirinkusieji kunigai, dalyvavo Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija