2012 m. kovo 2 d.    
Nr. 9
(1984)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Nepriklausomybės diena prie Vytauto Didžiojo paminklo

Pajevoniečiai nuo bažnyčios
per kapines eina prie
Vytauto Didžiojo paminklo

Dedamos gėlės prie
Vytauto Didžiojo paminklo

Pajevonys. Vasario 16-ąją Pajevonio parapijos bažnyčioje vyko šv. Mišios, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Tą dieną bažnyčia atrodė tikrai įspūdingai. Susirinko daug tikinčiųjų, „Caritas“ narių, Šaulių sąjungos atstovų, pasipuošusių uniformomis. Gerai nuteikė šventiškai išpuošta bažnyčia, gražiai giedojo choras. Ne vieną nuteikė apmąstymams klebono kun. Franso Kuklio pasakytas prasmingas pamokslas. Pasibaigus šv. Mišioms tikinčiųjų procesija, nešina vėliavomis ir gėlių puokštėmis, patraukė prie Vytauto Didžiojo paminklo. Ten sugiedojo Lietuvos himną, padėjo vainiką, uždegė žvakes. Po minėjimo klebonas visus dalyvavusius šventėje pakvietė į parapijos namus puodeliui arbatos. Gaila, kad šventėje nedalyvavo ir prie jos organizavimo neprisidėjo Pajevonio seniūnas G. Bisikirskas. Matyt, todėl ir sniegas prie Vytauto Didžiojo paminklo nebuvo nukastas. Dar būtų labai gražu, kad vakarais paminklas būtų apšviestas.

Vida Alkevičienė
Pajevonio „Caritas“ narė

Vilkaviškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija