2012 m. kovo 16 d.    
Nr. 11
(1986)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Gailestingumo ir meilės galia

Benjaminas ŽULYS

Kun. Vitas Kaknevičius (centre)
Kauno apskrities viešojoje
bibliotekoje pristato knygą
„Nuodėmė ir atleidimas“.
Kairėje – Jonas Žiniauskas,
dešinėje – Rima Viliūnienė

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Kauno šv. Antano Paduviečio bažnyčios vikaro kun. Vito Kaknevičiaus bemaž 500 puslapių apimties knyga „Nuodėmė ir atleidimas“. Joje autorius daug dėmesio paskyrė Sutvirtinimo sakramentui. Tai jo knygų – „Įbriskime į vaikystę“ ir „Nuritinkime akmenį“ – tąsa. Kaip pabrėžė naujosios pristatomos knygos redaktorius akolitas Jonas Žiniauskas, dailininkė Rima Viliūnienė ir pats autorius, kūrinys skiriamas ir yra naudingas visiems katalikams, nepaisant jų amžiaus. Knygos pradžioje kunigas nušviečia, kas buvo rašoma pirmose dviejose knygelėse. Pirmoji – „Įbriskime į vaikystę“ – kelias per meilę ir skausmą, gerumą, tiesą ir gailestingumą į Dievo ir savęs pažinimą. Autorius kviečia apdairiai pasirinkti gyvenimo kelią, kiekvienos dienos darbą atlikti su meile. Knyga leidžia geriau pažinti Dievą, pamilti Jį ir vykdyti Jo valią. Daug vietos skirta liturginiam Bažnyčios laikui, pagal kurį ji gyvena. Paminėtina, kad Dievo mums duotas laikas ir priemonės jam skaičiuoti skiriasi nuo Viešpaties laiko, Dievui visada yra – dabar. Knygoje kalbama apie Kristaus gimimo paslaptį, pabrėžiama, kad Tėvą pažįstame per Jėzų.


Kronika

Romanas apie emigrantus pelnė premiją

Bronius VERTELKA

Panevėžio miesto Savivaldybės
administracijos direktorės
pavaduotoja Janina Gaidžiūnaitė
(kairėje) sveikino literatūrinės
premijos laureatę Aleksandrą
Fominą (dešinėje). Viduryje – viešosios
bibliotekos direktorė Rima Maselytė

Sausio 12-ąją Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje buvo įteikta Kazimiero Barėno literatūrinė premija. Jos laureate tapo kaunietė rašytoja ir vertėja Aleksandra Fomina, skaitytojams pateikusi romaną „Mes vakar buvom saloje“.

Ši premija įsteigta Anglijoje gyvenusių Kazimiero ir Marijos Barėnų šeimos lėšomis. Ja įvertinama geriausia jaunųjų prozininkų knyga per pastaruosius dvejus metus. Rašytojo K. Barėno premiją, kuri įteikiama per jo gimtadienį, jau gavo Laura Sintija Černiauskaitė (už romaną „Benedikto slenksčiai“), Andrius Jakučiūnas (už romaną „Tėvynė“) bei Ieva Toleikytė (už apsakymų rinkinį „Garstyčių namas“). Šiemet premija įteikta per K. Barėno 105-ąjį gimtadienį.


Penktadienio pokalbiai

Pagarba žmogui, idėjoms ir pamatinėms vertybėms

Lietuvos valstybinės premijos
laureatas dailininkas
ir fotomenininkas
Rimantas Dichavičius
Autorės nuotrauka

Kovo 1-ąją savo 75-erių metų jubiliejų paminėjęs žymus dailininkas ir fotomenininkas, Lietuvos valstybinės premijos laureatas Rimantas Dichavičius ką tik pristatė monumentalaus leidinio – fotoalbumo „Laisvės paženklinti“ – pirmąją dalį. Leidinys pasakoja apie Lietuvos dailininkus, tapytojus, grafikus, monumentalistus, keramikus ir dizainerius, sukūrusius valstybingumo ženklus: heraldiką, pinigų banknotus ir monetas, pašto, kariuomenės, policijos, muitinės, pasienio ir kitų tarnybų ženklus, uniformas, valstybės apdovanojimus, paminklus, liturginius reikmenis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija