2012 m. kovo 30 d.    
Nr. 13
(1988)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Laikas ir žmonės 

Reikalingas kaimui

Bronius VERTELKA

Jotainių bendrovės vadovo
pavaduotojas ir Genėtinių
seniūnaitis Rimantas Petrulis

„Gerai vertinu tai, kad Jotainių bendrovė visokeriopai remia Genėtinių kaimą. Rimantas Petrulis, kaip bendrovės atstovas, turi teisę perspėti triukšmaujančius, sutramdyti girtaujančius, padėti senukams iškviesti gydytoją ar gaisrinę. Rimantas – kaip tik toks žmogus, sugebantis visiems įtikti“, – taip Jotainių ŽŪB vadovo pavaduotoją ir Genėtinių seniūnaitį R. Petrulį vertino Irena Kondzežauskienė, pieno gamybos verslą vystanti ūkininkė, buvusi rajono Tarybos narė.


Laikas ir žmonės 

Žmogų apibūdina kiti

Bronius VERTELKA

Ėriškių šviesuolė
Valerija Dubulienė
Autoriaus nuotrauka

Iš 70 Valerijos Dubulienės pragyventų metų maždaug pusė jų atiduota Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčiai, ir visi – vos ne ristele ar minant dviračio pedalus. Ji nesako „negaliu“, bet sako – „reikia“. Moteris turi daugybę draugų ir bičiulių – visą gyvenvietę. Jie neišduotų sunkią valandą.

Nuo pat vaikystės glaudus Valerijos ryšys su Dievu. Atėjus sekmadieniui, mama vaikus išruošdavo į Ėriškių bažnyčią . Atsikėlusi gyventi į Ėriškius, artėjant Velykoms, sugalvojo padaryti vaikų procesiją. Vaikų daug, bet jokio rūbelio. Atidariusi varpinę, pamatė sumestas kamžas.


Bendruomenėse

Teminiai kaimai įgauna pagreitį

Eugenija Žalytė

Skambi daina prie žibalinės lempos

Vajasiškis. Nuo praėjusių metų liepos mėnesio VšĮ „Ignalinos AE“ regiono plėtros agentūros pradėjo įgyvendinti dvejus metus trunksiantį Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektą „Teminiai kaimai“. Jo tikslas – sukurti naują, patrauklų turistinį maršrutą – šešių teminių kaimų tinklą „Ežerų kraštas“ Lietuvos ir Latvijos pasienyje. Projekto biudžetas – 1,3 mln. litų. Jame dalyvauja vienuolika kaimų Ignalinos ir Zarasų rajonuose ir trylika Latvijos, Latgalės regione. Visi jie atitinka pradinius projekto lūkesčius ir reikalavimus: turi aktyvias bendruomenes, didesnę ar mažesnę veiklos patirtį, yra išsaugoję senas tradicijas, nori gaivinti amatus, įgyvendinti patrauklias idėjas.


Bendruomenėse

Atidaryti parapijos namai

Irena Kolosovska

Parapijos namų atidaryme
žodį taria kun. Zdzislav Bochniak

Šalčininkėliai. Pirmasis Gavėnios sekmadienis Šv. Jurgio parapijoje svarbus dėl ypatingo įvykio – atidaryti Parapijos namai, už kurių atsiradimą turime būti dėkingi klebonui kun. Zdzislavui Bochniak. Kunigas sugebėjo suburti bendraminčius ir sėkmingai įgyvendino šią idėją. Jo iniciatyvą palaikė organizacijos „Caritas“ Šalčininkų skyrius, Šalčininkų rajono savivaldybė, vietos verslininkai.


Bendruomenėse

Ambasadoriaus regalijos – su įpareigojimais

Vytautas Bagdonas

Anykščių – Lietuvos kultūros
sostinės – jaunojo ambasadoriaus
regalijas Anykščių rajono meras
Sigutis Obelevičius įteikė
istorikui ir visuomenės veikėjui
Mindaugui Nefui (dešinėje)
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos archyvo nuotrauka

Anykščiai. Kovo 11-osios renginius šiame mieste – 2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinėje – šiemet įprasmino naujas simbolis – buvo įteiktos pirmosios Kultūros sostinės ambasadoriaus regalijos.

Šią ankstyvo pavasario dieną jaunasis istorikas ir visuomenininkas, Šaulių organizacijos atstovas Mindaugas Nefas prie paminklo Laisvei pakėlė Trispalvę, priimdamas garbę kaip Lietuvos pilietis ir kaip 2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinės ambasadorius. „Tokie jie ir yra, mano Anykščiai, su savo problemomis, vargais ir su didžiuliu džiugesiu, laime ir pasididžiavimu savo kraštu“, – sakė Mindaugas.


Bendruomenėse

Duris atvėrė atsinaujinęs lankytojų centras

Rūta Averkienė

Merkinės klebonas dekanas
kun. Robertas Rumšas (centre)
linkėjo, kad Čepkelių valstybinio
gamtinio rezervato Merkinės
lankytojų centras ilgai tarnautų
darbuotojams ir lankytojams

Merkinė. Merkinės miestelis pasipuošė atsinaujinusiu pastatu, kuriame įsikūrusi Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija bei Merkinės lankytojų centras. Prie įėjimo į pastatą įrengta informacinė lenta liudija, kad Dzūkijos nacionaliniam parkui kartu su Čepkelių valstybiniu gamtiniu rezervatu suteiktas PAN parko statusas.


Bendruomenėse

Teatro dienai – trys spektakliai

Vytautas BAGDONAS

Svėdasų artistai išėjo
nusilenkti žiūrovams

Svėdasai. Jau daugelį metų Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriuje puoselėjama graži Tarptautinės teatro dienos paminėjimo tradicija – tądien svėdasiškiai savo kultūros namų scenoje turi puikią progą pamatyti vieną ar net keletą spektaklių. Toji tradicija nebuvo pamiršta ir šį pavasarį.

Sekmadienį, kovo 25-ąją, tuoj po šv. Mišių, miestelio ir Svėdasų seniūnijos kaimų gyventojai dar neskubėjo namo. Jie rinkosi į kultūros namus, į renginį „Miražas“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija