2012 m. kovo 30 d.    
Nr. 13
(1988)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Teatro dienai – trys spektakliai

Vytautas BAGDONAS

Svėdasų artistai išėjo
nusilenkti žiūrovams

Bendroje nuotraukoje – visi spektaklio
„Nuliūdusi princesė“ veikėjai

Svėdasai. Jau daugelį metų Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriuje puoselėjama graži Tarptautinės teatro dienos paminėjimo tradicija – tądien svėdasiškiai savo kultūros namų scenoje turi puikią progą pamatyti vieną ar net keletą spektaklių. Toji tradicija nebuvo pamiršta ir šį pavasarį.

Sekmadienį, kovo 25-ąją, tuoj po šv. Mišių, miestelio ir Svėdasų seniūnijos kaimų gyventojai dar neskubėjo namo. Jie rinkosi į kultūros namus, į renginį „Miražas“.

Pirmiausia scenoje pasirodė šeimininkai – svėdasiškiai. Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus dramos mėgėjų kolektyvas „Žebeliai“ padovanojo žiūrovams nuotaikingą komediją „Kelionė Vilniun“, kurią režisavo Regina Baltaduonienė. Spektaklio turinys labai paprastas ir visiems suprantamas, be galo juokingas, tad pilnutėlė žiūrovų salė net leipo iš juoko. Susiruošė vienas jaunas sodietis kelionėn į Vilnių, bet apsižiūrėjęs pamatė, kad kelnės gerokai suplyšusios. Šeimos nariai greitai surado skrynioje kitas kelnes, tiktai jos, pasirodo, buvo per ilgos. Vaikino motina, sesuo, mylimoji buvo rūpestingos, ir progai pasitaikius, tas kelnes žirklėmis vis patrumpindavo. Kai atėjo laikas važiuoti į kelionę, paaiškėjo, kad su tokiomis apkarpytomis, visiškai sugadintomis kelnėmis net gėda iš namų išeiti, reikia kviesti siuvėją, gerokai pinigų sumokėti, kad pasiūtų naujas kelnes. Maloniai žiūrovus nuteikė ir tai, jog scenoje jie išvydo gerai pažįstamus žmones, kurie jau ne kartą vaidino kituose spektakliuose arba dainuoja populiariame etnografiniame ansamblyje, organizuoja kultūrinius renginius. Tarp šauniųjų vaidintojų buvo ir pati Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus direktorė Rožė Lapienienė bei jos dukra gimnazistė, įvairių renginių vedėja, skaitovė, etnografinio ansamblio narė Ramunė Lapienytė.

Svėdasiškius scenoje pakeitė Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus dramos mėgėjų kolektyvas, vadovaujamas renginių organizatorės Aldonos Bagdonienės. Vaitkūniečiai kasmet pavasarį paruošia po naują spektaklį, prieš Šv. Velykas žiūrovus pradžiugina nauja premjera. Jau ne kartą šis kolektyvas atkūrė scenoje pamokančius, bet labai nuotaikingus kunigo Kazimiero Čiplio-Vijūno aprašytus gyvenimiškus vaizdus. Šįkart buvo suvaidinta šio autoriaus komedija „Maušos karčiama“. Rita Tranienė, Angelė Bielaūsienė, Pranas Maišelis, Vytautas Dalinkevičius, Vidas Balaišis ir gimnazistės Simona Bagdonaitė bei Agnė Daugėlaitė savo nuoširdžia vaidyba sukėlė daug sveiko juoko žiūrovams ir sulaukė gausių plojimų. Ne vienam, stebėjusiam vaitkūniečių pasirodymą, įsiminė linksma spektaklio kulminacija, kuomet dvi moteriškės, „apsiginklavusios“ šluotomis, ateina į žydo Maušos karčiamą ir iškaršia kailį tiek prisivaišinusiems saviesiems girtuokliams, tiek suktam prekeiviui Maušai...

Renginio, skirto Tarptautinei teatro dienai, metu pasirodė ir Aulelių vaikų globos namų dramos būrelis, parodęs įsimintiną spektaklį „Nuliūdusi princesė“ (vadovė Silva Meištienė). Linksmame, žaismingame spektaklyje buvo ir linksmos muzikos, ir šviesų žaismo, ir gausaus būrio spalvingai apsirėdžiusių veikėjų. Nuliūdusią princesę stengėsi pralinksminti karalius su karaliene, burtininkė, juokdarys, visokiausi gyvūnai ir kitokie personažai, kurie ir šoko, ir dainavo, ir įvairius triukus išdarinėjo, suteikdami žiūrovams malonių akimirkų.

Žiūrovus sužavėjo renginys, jie skirstėsi į namus kupini malonių įspūdžių.

Anykščių rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija