2012 m. kovo 30 d.    
Nr. 13
(1988)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežiaus padrąsinimai Meksikos žmonėms ir Bažnyčiai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sveikinasi su Meksikos prezidentu
Felipe Kalderonu ir jo žmona Margarita

Socialinių kontrastų akivaizdoje

Kadangi praėjęs popiežiaus Benedikto XVI apaštališkas vizitas Meksikoje pirmiausia buvo skirtas paminėti šios ir kitų Lotynų Amerikos šalių nepriklausomybės 200-ąsias metines bei Šventojo Sosto ir Meksikos diplomatinių santykių atkūrimo dvidešimtmetį, visuomeniniai jo bruožai buvo ypatingai ryškūs tiek istorijos, tiek dabarties problemų kontekste. Kovo 23 – 29 dienomis vykusiai kelionei, kurios metu aplankyta ne tik Meksika, bet ir Kuba, skirtoje tradicinėje spaudos konferencijoje žurnalistai Popiežiui uždavė daugiau socialinio ir netgi politinio pobūdžio klausimus.


Mirties ir nuodėmės nenugalėtas

Kun. Vytenis Vaškelis

Verbų sekmadienį girdime, kaip entuziastingai žydų lūpomis liaupsinamas Viešpaties vardas. Bet netrukus jų liežuviai „nusidažo“ neapykantos spalva, ir jie lieja beprotiškų kaltinimų ir pasmerkimo tulžį Dievo Avinėliui, į kurio krištolinę Širdį nepajėgus įsiskverbti joks žmonių išgalvotas nusikaltimas.   

Kai pasigendama minimalaus ir pastovaus tikėjimo brandumo, tada įmanoma per Velykų iškilmes su minia sušukti: „Garbė ateinančiam Dievui!“, bet paskui, grįžus namo, belieka vėl būti tuo, kuo esi – perkeičiantį dvasios lūžį atmetusiu individu, tai yra gyventi taip, tarsi Kristus nebūtų nukryžiuotas ir savo prisikėlimu nepadovanojęs gyvenimo Jame. Jei nesustoju ir nesusimąstau: „Ką man reiškia Velykos?“, nesuvokiu, kad mistiniame Bažnyčios Kūne esu pašauktas būti ne tik jo visoje gyvybinių funkcijų sandaroje organiškai bei kūrybingai veikiančiu sąnariu, bet man duotas tikslas iškelia mane aukščiau visko – turiu visu kuo panašėti į Kristų, tai yra į visuotinės Bažnyčios Kūno Galvą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija