2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kretingoje konsekruotas jauniausias pasaulio vyskupas

Vyskupas Linas Genadijus
Vodopjanovas OFM dėkoja visiems,
dalyvavusiems šventėje
Jolantos KLIETKUTĖS nuotrauka

Atvelykio sekmadienio, Dievo Gailestingumo šventės išvakarėse, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM. Tai kol kas jauniausias pasaulio vyskupas, kuriam birželio 8 dieną sukaks 39-eri. Beje, jauniausias vyskupas lietuvis lieka 1940 metais konsekruotas Vincentas Padolskis, kuriam tada buvo 36-eri.


Dvi tautas sujungęs kryžius

Aikštės atidarymas (iš kairės):
konsulas Lietuvoje Sicilijos
regionui Alessandro Palmigiano,
kuris į šventę atsivežė Lietuvos
veliavą, miesto meras Angelo
Ferrigno, Šiaulių vyskupas
Eugenijus Bartulis ir viską
organizavęs kun. Luca Crapanzano

Balandžio 12 dieną Italijoje, Barrafranca miesto (Sicilija) aikštė, esanti šalia miesto savivaldybės pastato, buvo pavadinta Lietuvos Kryžių kalno vardu (piazza Litaunia – Collina delle Croci). Aikštės atidaryme dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kun. Ramūnas Norkus, Lietuvos konsulas Sicilijos regionui Alessandro Palmigiano bei kiti miesto, saugumo, dvasininkijos atstovai. „Esu labai laimingas, kad galiu būti čia, – sakė Šiaulių vyskupas, – nors esame tolimos, skirtingos kultūros tautos, tai, kas mus suvienija, yra Kryžius – simbolis, kuris neša pasauliui viltį ir išganymą“.


„Titaniko“ žūties 100-mečio proga prisimenamas lietuvis kunigas

Kun. Juozas Montvila.

1912-ųjų balandžio 15-ąją, įvyko britų keleivinio lainerio „Titanikas“ katastrofa. Per pirmąją ir, kaip vėliau paaiškėjo, paskutiniąją savo kelionę „Titanikas“ šiaurės Atlanto vandenyne susidūrė su ledkalniu. Tuo metu vienas moderniausių ir didžiausių laivų nuskendo. Didžiosios Britanijos prekybos ministerijos duomenimis, iš kiek daugiau nei 2,2 tūkst. keleivių žuvo 1503 žmonės.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija