2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

„Titaniko“ žūties 100-mečio proga prisimenamas lietuvis kunigas

Kun. Juozas Montvila.

1912-ųjų balandžio 15-ąją, įvyko britų keleivinio lainerio „Titanikas“ katastrofa. Per pirmąją ir, kaip vėliau paaiškėjo, paskutiniąją savo kelionę „Titanikas“ šiaurės Atlanto vandenyne susidūrė su ledkalniu. Tuo metu vienas moderniausių ir didžiausių laivų nuskendo. Didžiosios Britanijos prekybos ministerijos duomenimis, iš kiek daugiau nei 2,2 tūkst. keleivių žuvo 1503 žmonės.

 „Titanike“ netikėtą dramą išgyveno ir trys lietuviai. Vienas iš jų – antrąja klase plaukęs katalikų kunigas Juozas Montvila. „Prieš plaukdamas „Titaniku“, jis jau buvo baigęs Seinų kunigų seminariją, Varšuvoje įšventintas į kunigus ir truputėlį jau pradėjęs kunigauti. Bet suteikė sakramentus unitams, o caro valdžia draudė tą daryti. Kiek žinoma, jis pakrikštijo vieną kūdikėlį, o mirštančiajam suteikė paskutinį patepimą. Tai tarsi tokie nekalti dalykai, tačiau caro valdžia buvo užrūstinta, uždraudė kunigauti. Patyręs tokių išbandymų Lietuvoje, jis sulaukė pasiūlymo plaukti į Ameriką ir ten kunigauti lietuvių išeivių parapijose. Iš Lietuvos jis kažkokiu būdu pasiekė Londoną, ten porai savaičių apsistojo pas savo giminaitį kun. Kazimierą Matulaitį, nes tuo metu šis dirbo lietuvių parapijoje. Kun. J. Montvila šiek tiek dirbo su Londono lietuviais toje bažnyčioje ir tuomet jau gavo bilietą į „Titaniką“.

Ir štai, paskutinę naktį kunigas, sužinojęs, kokioje situacijoje yra laivas, manoma, kad užsidarė antros klasės bibliotekoje ir ten priiminėjo žmones, aišku, jau desperatiškai nusiteikusius, bandė juos raminti, klausė išpažinčių, juos laimino. Pasak vienų šaltinių, lietuviui kunigui buvo pasiūlyta vieta gelbėjimosi valtyje, bet jis atsisakė, net nebandė gelbėtis, nėjo į denį, nežiūrėjo, kur tos gelbėjimosi valtys. Jis toliau liko su visais pasmerktaisiais, ir su jais, manoma, nuskendo. Tikėtina, kad jo kūnas tebėra įkalintas „Titanike“.

Londono lietuvių katalikų Šv. Kazimiero parapijos kun. Petras Tverijonas sako, kad Anglijos lietuviai visada prisimena šį savo tautietį. Ir šiemet, balandžio 15 dieną aukotos šv. Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje už mirusiuosius „Titanike“, ypač už kunigą J. Montvilą. Jis visada buvo tautiečių atmintyje. Jo atminimui bažnyčioje yra atminimo lenta.

Tuo metu, kai kun. J. Montvila „Titaniko“ bibliotekoje ramino tikinčiuosius, savo likimą sutiko ir kitas Lietuvos atstovas – Eliezeris Gilinskis – 22 metų žydas, kilęs iš Ignalinos, esą turėjo auksines rankas ir buvo šaltkalvis, pasak kitų šaltinių – inžinierius. Caro valdžiai jis gamino spynas, buvo profesionalas toje srityje. Pagal kitus šaltinius, Eliezeris bėgo iš Lietuvos į Londoną, o po to – į Niujorką, norėdamas išvengti tarnavimo caro valdžios kariuomenėje. Žinoma, kad E. Gilinskis nuskendo su paltu ir palto kišenėse turėjo pieštukų, nuotraukų pinigų, anglų kalbos pradžiamokslį. Trečias tautietis – Simas Baniulis, bet plaukęs kitu vardu ir pavarde. Kokiu – nežinoma, nes jis taip pat bėgo nuo caro valdžios, todėl užsimaskavo. Plaukė ne kaip keleivis, o kaip įgulos narys. Yra žinoma, kad, baigęs laivininkystės mokyklą Liverpulyje, buvo priimtas į „Titaniką“ įgulos nariu.

Prieš 100 metų žuvęs kun. J. Montvila Vilkaviškio vyskupijoje bus prisimintas parodomis ir konferencijomis. Šiam paminėjimui paruošta paroda apie kun. J. Montvilą ir „Titaniko“ laivo tragediją, kuri bus eksponuojama vyskupijos parapijose. Buvo ruošiami du parodos komplektai, kad iki metų pabaigos daugelyje vyskupijos parapijų būtų pristatyta neeilinė asmenybė.

Paroda pirmiausiai iki balandžio 25 dienos bus eksponuojama Marijampolėje. Balandžio 24 d. 10 val. Marijampolės kolegijos Humanitarinių mokslų katedroje vyks respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Asmenybės įtaka vertybėms kultūrų pokyčių kontekste“.

Pagal Lietuvos radijo laidą „Ryto garsai“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija