2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Išnašos

Fizikos profesoriaus „paišdykavimas“

Rūta Averkienė

Prof. Jonas Grigas su savo
knyga Autorės nuotrauka

Knygos pristatyme – kraštiečiai
(iš kairės): Varėnos krašto
bendruomenės laikraščio „Giružis“
redaktorė Romana Vaičkutė, prof.
Jonas Grigas, buvęs Karo akademijos
viršininkas pulkininkas Algimantas
Vyšniauskas ir Kauno kolegijos
dėstytoja Vilija Mačiulienė

Lietuvos mokslų akademijoje pristatyta žymaus dzūko, Lietuvos Mokslų akademijos akademiko, Vilniaus universiteto profesoriaus emerito, habilituoto fizikos daktaro Jono Grigo knyga „Kiek trunka sekundė“. Renginyje gausiai akademiko kolegų, mokslininkų bei gerbėjų bendruomenei pristatęs knygą J. Grigas prisipažino, jog ją parašė suprasdamas, kad mokslo žinių sklaida visuomenei yra mokslininko ir Mokslų akademijos pareiga. Ši knyga – tarsi savotiška duoklė Lietuvos žmonėms, nes penkiasdešimt metų J. Grigas rašė mokslinius darbus užsienio kalbomis ir publikavo juos daugelio pasaulio šalių leidiniuose. „Didesnio darbo nesu parašęs lietuvių kalba. Lietuvoje, išskyrus keletą kolegų, nežino, ką aš dariau ir ko esu pasiekęs. Todėl nutariau „paišdykauti“, nors daugelis mano kolegų mano arba sako, kad rašyti tokią knygą yra nerimtas darbas“, – juokaudamas kalbėjo J. Grigas.

Žymaus fiziko populiariai parašyta knyga „Kiek trunka sekundė“ atveria pažinimo duris į šiuolaikinį pasaulį, suteikia galimybę į jį pažvelgti mokslininko akimis. Knygos autorius populiariai ir suprantamai pasakoja, kaip mokslas atskleidžia pasaulio paslaptis – nuo mažiausių dalelių iki Visatos tamsiosios energijos, iki procesų mūsų smegenyse, kaip visa tai susiję ir kaip mokslo laimėjimai veikia mūsų gyvenimą. Ypač išsamiai aptariami šiuolaikinių technologijų poveikio mūsų sveikatai klausimai.

„Knygą pavadinau „Kiek trunka sekundė“. Kai kam gali pasirodyti, kad tai yra kvaila, bet iš tikrųjų įvairiose situacijose įvairiems žmonėms sekundė trunka skirtingai. Pavyzdžiui, Vilniaus dangoraižių – jau nekalbant apie Niujorko ar Tokijo dangoraižius – viršutiniuose aukštuose sekundė trunka ilgiau nei apatiniuose. Arba skrendant lėktuvu per Atlantą mes kiekvienas sutaupome apie 10 nanosekundžių, vadinasi, laikas bėga lėčiau. Pagaliau, sakoma, kuo žmogus laimingesnis, tuo laikas bėga greičiau“, – pasakojo prof. J. Grigas.

Knygoje nagrinėjami klausimai: Kas yra laikas? Kodėl ateitis skiriasi nuo praeities? Kodėl praeitis veikia ateitį, o ne atvirkščiai? Kas yra šviesa? Kas suteikia tą ypatingą žavesį vaivorykštei, žaibui tamsiame danguje, saulėlydžiui, saulės apšviestų bažnyčių vitražams ar žvakės liepsnos mirgėjimui? Kas yra vanduo?

Juk mes iš esmės egzistuojame kaip vanduo! Tad ar žinome, kas esame? Yra ir daug kitų įdomybių.

Knygoje kalbama apie mokslinį pasaulio pažinimo metodą, apie mokslo žinių kūrimą, apie mokslo santykį su kultūra, menu, morale, etika ir tikėjimu. Kalbama apie tai, ar nereikalinga mokslininkui Hipokrato priesaika panašiai kaip medikams. Kažkada atrodė, kad daugiausiai žalos žmonėms gali pridaryti medikai, bet dabar chemikai sukūrė šimtus tūkstančių baisiausių chemikalų, fizikai sukūrė įvairiausių ginklų. Vadinasi, jiems Hipokrato priesaika dabar reikalinga labiau negu medikams, nes jie žalos visuomenei gali padaryti daugiau“, – trumpai knygos turinį apibendrino fizikas.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Valdemaras Razumas sakė, jog fizikos profesorius J. Grigas yra nepralenkiamas mokslo populiarinimo ir bendravimo su visuomene srityse. „Mokslininkas turi rašytojo gyslelę ir yra gerai įvaldęs plunksną, todėl paprasta kalba pasakoja apie mus supančius reiškinius. Taigi šios prof. J. Grigo knygos pasirodymas ir pristatymas Lietuvos visuomenei yra nepaprastai svarbus“.

Kauno kolegijos dėstytoja Vilija Mačiulienė, taip pat kraštietė, kilusi iš Darželių kaimo, pastebėjo, kad tai knyga, kuri verčia mąstyti, skatina smalsumą ir tinka ne tik intelektualams, bet ir visiems, norintiems pažinti pasaulį.

Knygos pristatymo renginyje kalbėję profesoriaus kolegos mokslininkai knygą vertino labai palankiai, o po renginio nusidriekė nemaža eilė norėjusių ant ką tik įsigytos knygos gauti autoriaus autografą.

Garbų kraštietį knygos išleidimo proga pasveikino Varėnos krašto bendruomenės laikraščio „Giružis“ kolektyvas, Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai, kiti kraštiečiai.

Prof. J. Grigas yra kilęs iš Kabelių kaimo. Penkiasdešimt metų intensyviai mokslinį darbą dirbęs daugelyje pasaulio mokslo įstaigų, dabar jis savo gimtinėje dažnas svečias. Profesorius noriai įsijungia į vietos bendruomenės gyvenimą, yra ne tik įdomus, bet ir paprastas bei nuoširdus pašnekovas. 2007 metais Varėnos viešojoje bibliotekoje vykusioje mokslinėje konferencijoje prof. J. Grigas skaitė pranešimą „Varėna, feroelektra ir pasaulis“. Kraštotyros skyriuje kaupiama informacija apie prof. J. Grigo mokslinę veiklą.

Tikimės, kad artimiausiu metu žymaus kraštiečio knyga „Kiek trunka sekundė“ bus pristatyta ir Varėnos krašto žmonėms. Apie tai rašysime kitąkart.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija