2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Rekolekcijos, atlaidai ir ekskursija

Danguolė Protasevičienė

Grupė parapijiečių su Vilkaviškio
dekanato „Caritas“ atstovais
po šv. Mišių prie Pajevonio
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios.
Priekyje – klebonas
kun. Francas Kuklys

Pajevonys. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios išorinė dalis panaši į Vilniaus Arkikatedrą. Čia aukojamos šv. Mišios ir vykstančios šventės tikrai ne prastesnės nei sostinėje. Parapijos klebonas kun. Francas Kuklys savo parapijiečius ir ne tik juos (klebonas aptarnauja ir Lankeliškių parapiją) vos ne kiekvieną sekmadienį stengiasi nustebinti sugalvodamas kažką naujo.


Amatai

Dzūkai puoselėja savo tradicijas

Priešvelykinėje mugėje – nagingiausių Varėnos krašto meistrų darbai

Rūta Averkienė

Kaip „gimsta“ medinis „Rūpintojėlis“,
demonstravo medžio drožėjas
Antanas Česnulis

Kovo 31-ąją, šeštadienį, Varėnos centre smagiai šurmuliavo antrą kartą suorganizuota priešvelykinė mugė „Auksalio kupkas“. Joje dalyvavo, savo rankomis pagamintais dirbiniais bei gaminiais prekiavo, amatus bei kūrybinį procesą pristatė daugiau kaip penkiasdešimt tautodailininkų, amatininkų, ūkininkų, sodininkų, kaimo bendruomenių ir visų nagingų Dzūkijos žmonių atstovų iš Varėnos, Alytaus, Lazdijų rajonų, Alytaus ir Druskininkų miestų. Šventės pabaigoje buvo apdovanoti nagingiausi meistrai. Mugės dalyvius ir svečius linksmino dzūkai muzikantai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija