2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Kristaus Prisikėlimo šventės įspūdžiai

Margučiai prie Igliaukos bažnyčios

Vaikai ridena margučius

IGLIAUKA. Dar Gavėnios metu Šv. Kazimiero parapijos žmonės pradėjo ruoštis Velykų šventėms: moterų klubo narės iš balionų ir popieriaus gamino įspūdingus margučius, vyresniųjų klasių mergaitės karpė ryškiaspalvius paukštelius, o choristė ir visų renginių iniciatorė Janina Miknevičienė nusprendė pražydinti ievą.

Didžiosios savaitės Tridienį parapijos bažnyčioje nestigo jaunimo. Jis dalyvavo procesijose, meldėsi, kartu su visais giedojo ir adoravo prie Švč. Sakramento.

Šv. Velykų rytą Šv. Kazimiero šventovėje pakvipo tikru pavasariu: pražydo ievos ir pavasario gėlės, krūmai pasipuošė raudonais kaspinėliais, o jų šakose sutūpė parskridę paukšteliai, klebonijos kieme ridinėjosi apie šimtas įvairiausių raštų margučių.

Klebonas kun. Rimantas Simanavičius, sveikindamas parapijiečius ir svečius su Prisikėlimo švente, prisiminė nuveiktus darbus ir iš visos širdies dėkojo geradariams. Darbų padaryta daug: atstatyti šventoriaus vartai, nugenėti medžiai, nugriauta senoji malkinė, sutvarkytas bažnyčios fundatoriaus kun. V. Kačergio kapas, įsigyta žoliapjovė, kompiuterinė technika; vasarą vyko vaikų ir jaunimo katalikiška stovykla.

Antrąją Velykų dieną aktyvių moterų klubas visus pakvietė į klebonijos kiemelį. Čia apie Didžiosios savaitės ir Velykų šventimo papročius ir tradicijas papasakojo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Petrutė Strolienė. Visi susirinkusieji – dideli ir maži – galėjo savo jėgas išbandyti margučių daužymo, ridinėjimo ir kitose rungtyse. Buvo laistomasi vandeniu ir supamasi sūpuoklėse, kad Igliaukoje geriausiai javai derėtų. Moterys savus ir svečius, kurie atvyko net iš Marijampolės, Kauno, Kalvarijos krašto, vaišino gaivia gira ir gardžia kiaušiniene. Netrūko žaidimų, dainų, šokių, ratelių bei giedros pavasarinės nuotaikos.

Dėkojame mūsų parapijos klebonui kun. R. Simanavičiui, visiems geradariams, savo maldomis, aukomis ir gerais darbais puoselėjantiems aplinką, prisidedantiems prie parapijos gyvavimo, vykdantiems gailestingumo ir gerumo darbus.

Jurgita Spūdienė,
tikybos vyr. mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija