2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Parodė pamaldumą

Dekanas klebonas kanauninkas
Algis Genutis po Prisikėlimo
pamaldų su jaunimu

ŠILALĖ. Daug parapijiečių Gavėnios metu ne tik sekmadieniais, bet ir eiliniais vakarais rinkdavosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Čia buvo ir nemažai jaunimo. Didelę įtaką daro pamaldūs, savo pašaukimui atsidavę kunigai: klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, vikaras relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas, 2011-ųjų vasarą įšventintas Justinas Palubinskas ir jau šešerius metus Šilalėje besidarbuojantis Mindaugas Alekna, kuris uoliai atlieka nuodėmklausio pareigas, labai mylimas ir laukiamas ligonių. Jis moka atjausti ir paguosti sergančius, paskatinti juos maldai. Klebono dekano kan. A. Genučio iniciatyva, talkinant kunigams, visą Gavėnios metą bažnyčioje buvo einamas Kryžiaus kelias, giedami „Graudūs verksmai“, o parapijos namuose sekmadieniais po šv. Mišių buvo giedami „Žemaičių Kalvarijos kalnai“. Juos giedojo gausus būrys tikinčiųjų. Prasmingos buvo Rekolekcijų dienos. Jas vedė Laukuvos klebonas kun. Virgilijus Pocius. Bene labiausiai šilališkius žavi kunigų sakomos homilijos kiekvienose šv. Mišiose, ne tik sekmadieniais, bet ir eiliniais vakarais. Šilališkiai kartais giriasi, sakydami, kad puikius pamokslininkus turi. Jaudinančiai ir subtiliai paskutinę Gavėnios savaitę kunigai homilijoje pakomentavo septynis Kristaus žodžius, pasakytus ant Kryžiaus. Ne vienas ir ašarą nubraukė.

Visą Gavėnią įspūdingai apvainikavo Velyknakčio ir Šv. Velykų rytą įvykusios Kristaus Prisikėlimo pamaldos. Šventoriuje aidėjo jaunimo mušamas būgnas, giedojo bažnyčios choras (vadovas Antanas Kazlauskas), pritarė Šilalės Kultūros centro pučiamųjų orkestro grupė (vadovas Zigmas Levickis). Velyknaktyje ir Prisikėlimo pamaldose Šilalės bažnyčia buvo sausakimša. Tuo džiaugiasi kunigai ir šilališkiai.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija