2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Maironio pėdsakais

Minėjimas Katedroje

Aktoriai Virginija Kochanskytė
ir Petras Venclovas, solistė
Rita Preikšaitė ir pianistė
Rūta Blaškytė Telšių Katedroje

Telšiai. Šv. Antano atlaidų metu, minėdami miesto jubiliejų, Katedros klebono kan. Domo Gatauto iniciatyva pagerbė šviesų iškiliojo žemaičio prel. Jono Mačiulio-Maironio atminimą, jo 150-ąsias gimimo metines, gausiai susirinkę į Katedrą literatūrinei-muzikinei popietei „Ant aukuro širdy nešiau“. Po didingais Katedros skliautais skambėjo aktorių Virginijos Kochanskytės ir Petro Venclovo skaitomi kupini meilės Dievui, Tėvynei, žmonėms Maironio eilėraščiai, laiškai, ištraukos iš jo pamokslų bei poeto Sigito Gedos sonetai iš ciklo „Maironio mirtis“, dainininkės Ritos Preikšaitės ir pianistės Rūtos Blaškytės atliekamos kompozitorių J. Naujalio, A. Kačanausko sukurtos dainos, M. K. Čiurlionio kūriniai. Poetinė-muzikinė kelionė vedė minėjimo dalyvius Maironio gyvenimo ir kūrybos keliais – per jo svajones, siekius, džiaugsmus, darbus, skaudžias patirtis ir išgyvenimus, atskleidė Dievo ir Tėvynės reikšmę visų mūsų gyvenime.

Janina Bucevičiūtė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija