2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Išnašos

Paminklas – enciklopedija

Vincentas ir Bernardas Aleknavičiai

„Novužės krašto vaikų“ paroda
Šakių viešojoje bibliotekoje

„Niekada, o niekada savo brangiausiųjų, įgimtųjų širdažodžių nerašysiu mažosiomis raidėmis:  Mama, Tėviškė, Lietuva, Meilė, Gyvenimas. Niekada nebus liūdna gyventi, šlovinant Gyvybę ir gyvąją pėdą, žingsnelį, darbą, valią, kol, klasiko žodžiais, rasis ištvermingųjų, pačią stiklo kalno viršūnę pasiekti bandančiųjų šviesuolių ir, atradus Laimės žiburį, jo žėrinčia „skeveldrėle“ norinčių geranoriškai pasidalyti su greta esančiuoju. Laimingi Šakiai ir Lekėčiai, Klaipėda ir Palanga, Kelmė ir Tytuvėnai – visa Lietuva, kad tarp mūsų brandžiai, tvirtai lietuviškai ir kūrybiškai gyvena, dirba pirmasis 1990-aisiais atkurtosios nepriklausomos Lietuvos valstybės Vinco Kudirkos premijos laureatas, Šakių garbės pilietis, kultūros tyrėjas, vyriausybinės kultūros ir meno premijos laureatas Bernardas Aleknavičius.“ Tokiais žodžiais prasidėjo Benardo ir Vincento Aleknavičių knygos „Novužės krašto vaikai“ ketvirtojo tomo sutiktuvės Šakių viešojoje bibliotekoje.

Gražų paminklą kuria Bernardas su broliu Vincentu. Jie negailėdami nei laiko, nei lėšų Lietuvos ir Lenkijos keliais nuvažiavo tūkstančius kilometrų, padarė tūkstančius fotografijų, užrašė beveik du tūkstančius iškilių asmenybių, gyvenusių žemės lopinėlyje tarp visų upių tėvo Nemuno ir gražuolės Šešupės, biografijų. Jau išleisti septyni enciklopediniai „Novužės krašto vaikai“ tomai. Laukia eilės atkurtasis penktasis (4 ir 5 tomai vienoje leidykloje buvo dingę...) ir devintasis tomai, nuolat pildomi kiti.

Visuose brolių darbuose – ryški nuostata puoselėti žmogiškąsias vertybes, siekiama tvirtinti tautinę savimonę ir dvasinių vertybių tęstinumą. Už tai ir esame dėkingi Jiems, didžiuojamės Jais ir tikime jų darbų nemirtingumu.

Lina ERINGIENĖ

Gedimino JOKŪBAIČIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija