2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Žemaičių Kalvarijos atlaidų pradžia

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Liepos 1 dieną tradiciškai netoli Žemaičių Kalvarijos esančiame Panų Kalne, kur stovi koplyčia, 16 val. šv. Mišiomis prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Tos dienos popietę į šį, nuo XVI amžiaus žemaičių branginamą kalnelį, rinkosi gausus būrys piligrimų. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo vikaras, Telšių vyskupijos kurijos moderatorius apašt. protonot. Juozapas Pranciškus Gedgaudas, koncelebravo Telšių kunigų seminarijos vicerektorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, Seminarijos dvasios tėvas mons. Vytautas Steponas Brazdeikis, Seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas ir kiti atvykę kunigai. Pamokslą šv. Mišių metu pasakė kan. A. Sabaliauskas. Šv. Mišiose giedojo Alsėdžių parapijos sumos choras.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija