2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Paminėjo Birželio sukilimą

Kalba šaulys Augustinas Mylė

Žemaitijos rinktinės šauliai ir visuomeninių organizacijų atstovai birželio 23 dieną ilga motorizuota vilkstine pajudėjo link Židikų miestelio. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje dalyvavo šv. Mišiose, kurias už Birželio sukilėlius ir Šaulių organizaciją 93-iųjų įkūrimo metinių proga aukojo Židikų klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius, homilijoje išryškinęs Šaulių sąjungos nueito ilgo kelio vieną ryškiausių tarpsnių – daugumos šaulių dalyvavimą Birželio sukilėlių gretose.

Po šv. Mišių šventės dalyviai rinkosi prie buvusios Lūšės geležinkelio stoties, kur pastatytas paminklas 1941 m. birželio 24 d. mūšiui atminti. Tuomet sukilėliai nuvertė sovietų karinį traukinį, paėmė daug rusų kariškių į nelaisvę, išlaisvino į Sibirą tremiamus latvių žmones.

Vienintelis šiandien esantis tų kautynių dalyvis šaulys Augustinas Mylė prisiminė mūšio eigą, kai 12 sukilėlių nukovė keletą raudonarmiečių, o 60 paėmė į nelaisvę. Iš sukilėlių pusės žuvo du partizanai. A. Mylė prisiminė ir likimą keturių geležinkeliečių, padėjusių išardyti geležinkelio bėgius ir taip nuversti traukinį. Visi jie 1944 metais, grįžus sovietams, buvo nuteisti po 25 metus lagerio. Jų atminimas pagerbtas tylos minute ir šautuvų salvėmis.

Muziejininkas A. Muturas nušvietė Lūšės apylinkių kovingų vyrų žygius pokario laikotarpiu. Mažeikių tremtinių choras „Atmintis“ (vadovė Zita Gužauskienė) atliko patriotinių dainų.

Vėliau, jau Pikelių miestelyje, neseniai atkurtoje ir puikiai sutvarkytoje prieškario šaulių aikštėje, kariai savanoriai demonstravo šiuolaikinių lengvųjų ginklų pavyzdžius. Trys patrankos šūviai nuaidėjo už Tėvynę, sukilėlius ir šaulius. Žemaitijos šaulių 8 rinktinės vadas Vaclovas Ringys įteikė šaulio pažymėjimus naujiems nariams ir Padėkos raštus aktyviausiems.

Sveikinimo kalbas tarė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romaldas Paradnikas, Savivaldybės tarybos narys Rimantas Norkus, Židikų seniūnė Stanislava Vaitkevičienė, Lūšės seniūnaitė Jadvyga Jagminaitė, Tėvynės sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininko pavaduotoja Lina Rimkienė. Šventėje dalyvavo Židikų vidurinės mokyklos svečiai iš Bulgarijos, jie buvo labai sužavėti šio renginio.

Minėjimo organizatorius Mažeikių šaulių 1 kuopos vadas Pranas Trakinis kalbėjo, jog Birželio sukilimas yra ne šventė, o žygdarbis, vertas atminimo ir tinkamo pagarbaus įvertinimo.

Šaulių paskirtis būti tarpininku tarp kariuomenės ir visuomenės, ir jų organizacija šią užduotį vykdo.

Šventės dalyvius linksmino Antano Erlicko vadovaujama kapela. Vaišintasi kareiviška koše ir arbata. Dideliam būriui jaunųjų šauliukų ir aplankytų renginio metu miestelių žmonių ši diena tapo gyvąja istorijos pamoka apie amžinas lietuvių kovas už laisvę.

Albertas Ruginis,
Laisvės kovų dalyvis Mažeikių rajonas

Prano Trakinio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija