2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Po dvejų pamaldų pagerbė zakristijoną

ŠILALĖ. Birželio 24-ąją šventėme Šv. Jono Krikštytojo šventę. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje po Votyvos šv. Mišių, kurias aukojo vikaras kun. Justinas Palubinskas, vardadienio proga buvo pagerbtas jau trečiąjį dešimtmetį šioje šventovėje zakristijonu dirbantis Jonas Masidunskis. Suvokdami, kokia garbinga ir iškili yra Šv. Jono Krikštytojo šventė, bei norėdami vardadienio proga pagerbti ilgametį šios bažnyčios zakristijoną, šilališkiai gausiai rinkosi ir į Sumos šv. Mišias. Jas aukojo vikaras kun. relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas. Po Sumos šv. Mišių, kun. V. Tamašauskas irgi išsakė pačius gražiausius žodžius vardadienį šventusiam zakristijonui J. Masidunskiui, pavadindamas jį šaunuoliu ir darbštuoliu Jonuku, ne tik patarnaujant kunigams šv. Mišiose, bet ir savo asmeninėmis lėšomis turtinant bei gražinant Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Pasak kun. V. Tamašausko, beveik visi bažnyčioje esantys kilimai, bei kitokie papuošimai, pagražinimai – zakristijono asmeninė parama, jo įdedamas triūsas. Netgi pačiam J. Masidunskiui, pasak jo paties, malonu pabuvoti prie vieno iš gražiausių Šilalės bažnyčioje esančių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčios (Porciunkulės) altoriaus. Čia Jonukas paaukojo gražiausią kilimą, priderino prie šio garbingo ir iškilaus altoriaus kitus papuošimus. Daug triūso jis įdeda tvarkydamas bažnyčios šventoriaus aplinką, nuolat prižiūrėdamas žaliuojančią veją. Jo iniciatyva šventoriuje, vietoje seno, sukiužusio kryžiaus, atsirado naujas iškilus kryžius su dviejų baltų angelų skulptūromis. Tad nenuostabu, kad po abejų šv. Mišių ilgametį Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios zakristijoną J. Masidunskį už jo atsidavimą šiai tarnystei, už įdedamą triūsą bei asmeninę fundaciją Šilalės parapijos tikintieji vardadienio proga apdovanojo gėlėmis, išsakydami nuoširdžiausius palinkėjimus, kuriuos palydėjo nuoširdžiais plojimais. Bažnyčios choras, vadovaujamas Antano Kazlausko, varduvininkui paskyrė pačią gražiausią giesmę.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija