2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Petrinių šventimo Romoje bruožai

Mindaugas BUIKA

Iš popiežiaus Benedikto XVI
palijų priima Berlyno arkivyskupas
kardinolas Raineris M. Violkis

Vyskupiškas etniškumas ir bendrystė

Stiprioje ekumeninėje krikščioniškos vienybės dvasioje, dalyvaujant Stačiatikių Bažnyčios (Konstantinopolio patriarchatas) ir Anglikonų Bažnyčios (Vestminsterio abatija Londone) delegacijoms, popiežius Benediktas XVI celebravo Romos Bažnyčios dangiškųjų globėjų šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Birželio 29 dieną Vatikano bazilikoje aukotose šv. Mišiose buvo ryškus ir kitas tradicinis ganytojiškos bendrystės bruožas: Šventasis Tėvas įteikė palijus – hierarchinę valdžią ir vienybę su Popiežiaus Sostu simbolizuojančias baltos vilnos juostas su išsiuvinėtais juodais kryžiais – per pastaruosius vienerius metus jo paskirtiems 46 arkivyskupams metropolitams.


Vaikų lyčių tapatybė yra sakrališka 

Kun. Vytenis Vaškelis

Su gąsdinančia antrašte „Darželinukų tvirkinimas prasidės rudenį“ dienraštis „Respublika“ neseniai išspausdino straipsnį apie kai kuriuose Lietuvos vaikų darželiuose jau nuo rugsėjo pradedamą vykdyti projektą, kuriuo bus siekiama vaikeliams įkalti mintį, kad berniukai niekuo nesiskiria nuo mergaičių, o mergaitės – nuo berniukų, ir kad žmogaus lytis – tai ne jo prigimties dalykas, o asmeninio apsisprendimo reikalas. Šiuos nekintančius žmogaus prigimties tapatybės principus aukštyn kojomis ketinančios apversti programos iniciatoriai yra Norvegijos ir Švedijos vyriausybių įsteigtas Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, kuris ir skyrė finansavimą jos įgyvendinimui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija