2012 m. rugpjūčio 31 d.    
Nr. 32
(2007)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Marijonų provincijolas Čikagoje

A†A kun. Donaldas PETRAITIS MIC (1937 08 13–1964 05 09–2012 06 12)

Birželio 12 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vorčesteryje, Masasiušetso valstijoje, mirė kunigas marijonas Donaldas Petraitis. Jis gimė 1937 m. rugpjūčio 13 d. Čikagoje, jo tėvas buvo lietuvis Stanley Petraitis. 1955 metais įstojo į Marijonų vienuoliją, nuo 1958 metų studijavo Popiežiškajame Angelicum universitete Romoje ir Ilinojaus benediktinų koledže Lisle, 1961 metais gavo bakalauro laipsnį. Paskui studijavo Šv. Prokopijaus kunigų seminarijoje Lisle ir 1964 m. gegužės 9 d. buvo įšventintas kunigu. Nuo 1966 metų buvo Marianapolio koledžo vicedirektorius ir mokytojas Thompsone (Konektikuto valstija), o 1969–1975 metais – direktorius. Dirbdamas tęsė studijas Lojolos universitete Čikagoje. Fairfieldo universitete  (Konektikuto valstija), Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų koledže, kurį baigė 1971 metais. Po II Vatikano susirinkimo buvo specialus marijonų patarėjas ir provinciolo tarybos narys, 1975–1984 metais – marijonų vicegenerolas Romoje, o 1984–1993 metais – marijonų generolas. Nuo 1993 metų buvo marijonų provincijolas Čikagoje, Norvičo vyskupijos Liturginės komisijos narys. Priklausė kelioms švietimo draugijoms, 1993 metais kaip patarėjas dalyvavo Tarptautinėje religinio gyvenimo konferencijoje Romoje. 1993 metais apdovanotas Nusipelniusio Amerikos pedagogo žymeniu, Kolumbo vyčių ir kitais pagarbos ženklais.

Kun. D. Petraitis MIC buvo pašarvotas seserų kazimieriečių namuose Čikagoje, čia aukotos šv. Mišios, o paskui velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Pagal „Draugą“ ir „JAV lietuviai“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija