2012 m. rugpjūčio 31 d.    
Nr. 32
(2007)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vidurvasario šventės, atlaidai...

Vyskupas augziliaras Linas
Vodopjanovas OFM su Šilalės
parapijos kunigais, jaunimu
ir rajono vadovais Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčioje

Patį vidurvasarį, liepą, Šilalės dekanate įvyko įvairių švenčių bei atlaidų. Antai, liepos 6-osios vakare Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje šiai progai iškilmingas šv. Mišias aukojo Šilalės parapijos klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis. Šilalės miesto aikštėje prie savivaldybės įvyko didžiulis Šilalės Kultūros centro meno kolektyvų patriotinis koncertas, skirtas šiai datai. Buvo sugiedota „Tautiška giesmė“. Dalyvavo ir kan. dr. A. Genutis.


Varniškių vasara fotoobjektyve

Nė nepastebėjome, kaip prabėgo ši vasara su jai kiek neįprastu šaltuku, gausiu lietumi, škvalais, perkūno griaudėjimu, pridarytais nemalonumais, su alinančiais karščiais... Varnių parapijos tikintieji dėkodami Viešpačiui už vasarą, melsdami palankaus oro atitolinant audras, nepamiršo ir svarbių katalikiškų pareigų. Apie tai byloja nuotraukos.

Birželio 17 dieną Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje (buvusi katedra) nemažas būrelis Varnių parapijos vaikučių priėmė Pirmąją Komuniją. Nuotraukoje apačioje drauge su tvarkingai apsirengusiais vaikučiais matote Varnių parapijos kleboną kan. Joną Petrauskį su šalia sėdinčia tikybos mokytoja Lijana Norvaišiene ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klieriku Gediminu Pauliumi.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija