2012 m. spalio 12 d.    
Nr. 38
(2013)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Išnašos

Averkų šeimos dueto knyga – daina Tėvynei

Knygos „Daina tėvynei
Lietuvai“ viršelis

Prieš išeidamas į amžinybę Vilniaus krašto šviesulys, šimtus straipsnių paskelbęs publicistas, buvęs politinis kalinys, beveik dešimtmetį kalėjęs Buchtos ir Karagandos lageriuose, Petras Averka savo žmonai Stasei Gaidytei-Averkienei ištarė testamentinius žodžius: „Susimildama išleisk Lietuvai mano straipsnių knygą“.

Būdama pati nepailstanti publicistė, savo akiratyje aprėpianti ne tik Vilniaus kraštą, bet bei savo rašiniais atsiliepianti į lietuvių kultūros reiškinius visoje Lietuvoje ir lietuvių etninėse žemėse Baltarusijoje, paskutinį velionio Petro prašymą ištesėjo. Neseniai pasirodė Stasės Gaidytės-Averkienės publicistikos rinkinys „Daina tėvynei Lietuvai“, kurį išleido leidykla „Žuvėdra“, spausdino UAB „Ciklonas“.

Džiaugiuosi, galėdamas pristatyti skaitytojui Stasės ir Petro dueto parašytą knygą, juolab, kad jų ir mano rašiniai dažnai susitikdavo periodinės spaudos puslapiuose, o autorių veidai ir bendravimas nuo Atgimimo pradžios patriotiniuose renginiuose neišdildomai įsiminė.

Knygoje spausdinami geriausi geologės S. Gaigytės-Averkienės ir jos vyro P. Averkos (1918–2004) publicistiniai straipsniai, skelbti Lietuvos periodikos leidiniuose. Ją sudaro skyriai: „Petro Averkos publicistika“, „Petro Averkos literatūriniai bandymai“, „Stasės Gaidytės-Averkienės publicistika“, „Stasės Gaidytės gyvenimo ištakos“, „Bendražygiai apie Stasę ir Petrą Averkus“. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, atspindinčiomis gražiausias Stasės ir Petro gyvenimo akimirkas.

Linkėkime skaitytojui priimti knygą kaip dainą, duetu sudainuotą Tėvynei.

Algimantas Zolubas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija