2012 m. spalio 12 d.    
Nr. 38
(2013)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Prasmingos Angelų šventės

Po pamaldų ant bažnyčios laiptų
visi susirinko bendrai nuotraukai

Vidaus reikalu ministerijos
reprezentacinis pučiamųjų
orkestras Gargžduose iškilmingos
atlaidų procesijos metu
Autorės nuotraukos

GARGŽDAI. Rugsėjo 30-ąją, sekmadienį, parapija šventė titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus. Šv. Mišiose ir procesijos metu grojo Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras. Atvyko daugiau kaip 30 atlikėjų. Jų įsijungimas į pamaldų giesmes padarė šventę daug įspūdingesnę, iškilmingesnę. Po pamaldų jiems nuoširdžiai dėkojo dekanas ir parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas, parapijiečiai savo dėkingumą išreiškė plojimais, ateitininkai – gėlės žiedu. Po to orkestras dar koncertavo šventoriuje prie bažnyčios, buvo demonstruojamos įvairios atrakcijos, parodančios saugos diržų reikalingumą.

Spalio 2-ąją, antradienį, – Angelų sargų diena – policijos darbuotojų profesinė šventė. Prasmingai šią dieną paminėjo Klaipėdos rajono policijos komisariato darbuotojai. Gargždų bažnyčioje 12 val. šv. Mišiose  į šventę gausiai susirinko policijos komisariato darbuotojai, lydimi pavaduotojo Virginijaus Zubausko, aktyviai dalyvavo pamaldose, skaitė skaitinius. Šv. Mišių metu už policijos darbuotojus meldėsi penki kunigai, nemažas tikinčiųjų būrys. Dekanas ir klebonas kan. J. Paulauskas nuoširdžiai sveikino policijos darbuotojus, primindamas, kad kiekvienas žmogus turi nematomą dvasią – angelą sargą, o jie yra matomieji mūsų angelai sargai, jų darbas sunkus, pavojingas, bet mums visiems labai reikalingas. Skatino paremti juos malda, išreiškė viltį, kad ir Vyriausybė atkreips dėmesį į jų problemas, pagerins jų darbo ir gyvenimo sąlygas.

Kazimiera Sipienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija