2012 m. spalio 12 d.    
Nr. 38
(2013)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Tesaugo Dievas ir angelai

Klebonas kun. Saulius Paliūnas
šventina automobilius

Kuršėnai. Rugsėjo 30 dieną Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko iškilmingi Šv. arkangelo Mykolo atlaidai. Bažnyčios klebonas kun. Saulius Paliūnas šv. Mišiose priminė apie buvusio šviesos ir gėrio nešėjo Liucifieriaus sukilimą prieš Gėrio Kūrėją Dievą ir jo pralaimėjimą, tapimą blogio nešėju. Arkangelas Mykolas laimėjo šią kovą, nes liko ištikimas Dievui. Ištikimuosius Dievas apdovanos dangaus laime ir jie švies danguje kaip žvaigždės. Kiekvienas turime mūsų akims nematomą ištikimą draugą angelą sargą, kuris įkvepia mums kilnių minčių ir skatina gera daryti.

Šv. Mišiose kunigas ypač meldėsi už vairuotojus, nuo kurių priklauso šalia esančios gyvybės, buvo išsakytos maldos už žuvusius vairuotojus, už vairuotojų aukas. Jau treti metai klebonas po šv. Mišių šventino automobilius, kurie buvo gausiai išsirikiavę gatvėse aplink bažnyčią. Mergaitės, apsirengusios tautiniais rūbais, padėjo kunigui, dalindamos vairuotojams pašventintus Jėzaus širdies paveikslėlius. Pašventinti ir mokykliniai autobusai, ir policininkų mašinos. Policininkai kaip angelai sargai saugo mus keliuose, budi ir pirmieji atskuba į pagalbą, kad įvykus eismo nelaimei apsaugotų nuo kitų nelaimių. Gerasis Dievas ir angelai sargai nuolat mus saugo, o mes saugokime vieni kitus kaip Dievo dovanotas mums brangiausias dovanas.

Kai visi skubame, lekiame ir nespėjame pasidžiaugti akimirka, kuri greitai prabėga, pagalvokime apie tai.

Remigijus Čepas,
Kuršėnų Pavenčių mokyklos tikybos mokytojas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija