2012 m. spalio 12 d.    
Nr. 38
(2013)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Super duper

Bronė Augūnienė

Lietuviškai išvertus „Super duper“ turėtų reikšti – dvigubai ypatingas. Štai tokį 80 metų jubiliejaus minėjimą, besitęsiantį keturias dienas (nuo rugsėjo 19 iki 22 dienos imtinai), su jubiliato tėvų kapų lankymu, mirusiojo minėjimu tėviškėje bei specialia paroda Kultūros ir meno centre Vilniuje seimūnai surengė Lietuvos Parlamente komunistų partsekretoriui a. a. AMB!

Pati iškilmingiausia jubiliejaus minėjimo diena vyko Seime. Čia parengta ir AMB skirta paroda, ir minėjimas Seimo posėdyje, ir gėlių padėjimas ant kapo, o jubiliato medžioklės trofėjų kolekcijos pristatymas vyko Medininkų pilyje!

Kitą dieną minėjimas pratęsiamas Rokiškyje. Čia jubiliatas buvo paskelbtas garbės piliečiu, todėl Krašto muziejuje eksponuojama jam skirta paroda.

AMB 80-ojo gimtadienio minėjimą vainikuos šv. Mišios Vilniaus Petro ir Povilo bažnyčioje, konferencija su paroda Lietuvos mokslų akademijoje bei vardinio pašto ženklo (dailininkas V. Butrimas) išleidimas į apyvartą Vilniaus Centriniame pašte ir minėjimas Švenčionyse – Tūkstantmečio ąžuolyne. Tokio iškilmingo jubiliejaus paminėjimo nesulaukė nei Stalinas, nei Leninas, nei Hitleris ar Mao Dzedunas – net gyvi būdami, o jiems mirus tik kulto pasmerkimas įvyko.

Kažin kaip tauta įvertins tokį pasaulyje neregėtą mirusiojo AMB gimtadienio paminėjimą, kai jokio pagerbimo nesulaukė net Lietuvos sukilėliai, nustebinę žmoniją netikėtu, bet sėkmingu žygdarbiu prieš sovietinę galybę?! Nepagerbti liko (o dar ir apšmeižti) 20 000 Lietuvos partizanų, 10 metų tramdę okupantus. Neįamžinta ir KGB aukų kančia, Sibiro varguolių dalia, psichiatrinių ligoninių kankinių likimai, rezistentų kova ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjų skleistos pasauliui tiesos šviesa.

Tauta per visus 50 okupacijos metų komunistus laikė tėvynės išdavikais, o kagėbistus – okupantiniais, budeliais. Net neįvykdžius desovietizacijos, jie žmonių neatsiprašė, atleidimo negavo, o persikrikštijo (TSKP-LKP-LDDP-LSDP) ir dabar lyg ir be praeities nuodėmių vėl valdžioje?!

Bet ir konservatoriai panašiai pasielgė – „išleido pensijon“ Sąjūdį (iš politinės padarė visuomeninę organizaciją), pasiėmė jo turtą – ir politinį, ir materialinį, – net „užmiršo“ Sąjūdžio priesakus ir programą! Ranka rankon, petis į petį bendradarbiauja su perkrikštais (atima neliečiamybę N. Venckienei, įteisina alkoholio reklamą ir t.t.), nors vaizduoja Seime poziciją ir opoziciją...

Kas galėtų paneigti, kad 2K tokiu grandioziniu AMB jubiliejumi praktiškai įvykdė socdemų rinkiminės kampanijos įspūdingą pradžią?! Ir ne bet kaip, o iš biudžeto lėšų! Nei kyšiu jų neapkaltinsi (juk opozicija!), nei lėšų švaistymu – AMB ir buvęs signataras, ir Seimo pirmininkas, ir 2 kartus premjeras, ir net buvo prezidentas!

Apie TSKP, LKP ir sekretoriavimą perkrikštytose partijose kukliai nutylima...

Kažin, ar kita Seimo kadencija kartais nenuspręs ir paminklą jam pastatyti? Na, tarkime, Lukiškių aikštėje vietoj Lenino?

Štai ką reiškia neįvykdyti desovietizacijos! Na, bet darbų kažkokių jubiliatas padarė – juk ne veltui fotografijoje matome – ant krūtinės keturios žvaigždės žėri, o ant kaklo du kryžiai kabo?

Vienas žymiausių jo pasiekimų – prezumpcijos („vsio zakonno“) principo įdiegimas, tam paaukojant Lietuvos Baudžiamojo kodekso tiek atskirus straipsnius, tiek ir iškupiūruojant ištisus skyrius...

Ir prasidėjo.

Iššaudyti ištisi kaimai, sudegintos kelios gyvenvietės, nužudyti pensininkai dėl kelių litų... Žmogžudysčių skaičius staigiai šoktelėjo ir toliau auga... Mirties bausmė juk panaikinta!

„Suprichvatizuotos“ gamyklos, subankrotinti bankai, „Sekunde“ pradedant ir „Snoru“ nebaigiant, išparceliuoti valstybės strateginiai objektai... Nebeliko šiuos nusikaltimus reguliuojančių straipsnių kodekse.

Suklestėjo milijardinė korupcija, o Lietuvoje atsirado 1200 milijonierių ir vienas milijardierius, nes nėra jokios ir už nieką valdžios vyrų atsakomybės...

Tai čia tik „nuopelnų“ pradžia. „Dar tiktai, dar pamažu, dar toliau, dar bus gražiau...“ Sėkmingai pradėjus nuo Baudžiamojo kodekso, drąsiau ir Konstitucijos vieną kitą straipsnį pakutenti... Kad ir su Lietuvos teritorijos neliečiamumu – juk jūros šelfas – ne žemė? Kas ten suskaičiuos, kiek bangelių į vieną ar į kitą šoną ir dar pavėjui? Taip ir nubangavo ties Nida D-6 naftos platforma su visais gelmių ištekliais Kaliningrado pusėn už 9 kv. km žemės plotelį ties Vištyčiu...

Tiek to, dar ir Lietuvos teritorijoje yra apie pusšimtis naftos bokštelių! Ir ne bet kokios naftos, o aukščiausios rūšies, nors iškart į lėktuvą ar į raketą pilk ar netgi į parfumeriją be jokio valymo įkomponuok. O svetimų „investitorių“ ir „pompuotojų“ netrūksta... Ir vėl Seime nei pozicija, nei opozicija – nė žodelio, kad Konstitucijoje įrašyta kitaip... O juk ir „Ivano vamzdį“ reikia „šerti“! Tai kam mums savos naftos?

Bet didžiausias AMB nuopelnas – įstojimas į ES! Atsidžiaugti kažkas negali, žiūrėdamas į nuotrauką, kurioje buvęs komunistų partsekretorius AMB ir kagėbistų rezervistas A. Valionis pasirašo stojimo į dar vieną Sąjungą sutartį... O Lietuvos patriotai tyliai skaičiuoja, kiek metų reikės „atpakūtavoti“ šioje europinėje „saulėje“, kol išaiškės balsavimo „už lipdukus“ afera, kaip kad išaiškėjo Ribentropo-Molotovo paktas ir užgeso Stalino saulutė?

Bet... patriotai – gerai visiems žinomi idiotai ir nėra apie ką bešnekėti. Niekas jiems paminklų nestatė 22 metus, nestatys ir vėliau. O tuščia vieta Lukiškių aikštėje negali būti – ji tiesiog skirta pačiam pačių pačiausiam superiniam jubiliatui. Ir ilgai nelaukiant, tegul tik Kristutė patenka į Seimą...

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija