2012 m. spalio 19 d.    
Nr. 39
(2014)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Apie istoriją, atmintį ir dabartį

Rudenėjančios gamtos sekmadienį (rugsėjo 9 dieną) Kauno choralinėje („OHEL JAKOV“) sinagogoje vyko parodų ciklo „Istorija. Atmintis. Dabartis“ trijų dalių ekspozicijos baigiamasis renginys. Šis ciklas buvo skirtas apžvelgti Lietuvos piliečių žydų istoriją ir dabartį. Jo rengėja – Kauno žydų religinė bendruomenė (vadovas Mauša Bairakas), projekto autorė – Kristina Mačiulaitytė, rėmėja – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija. Parodas pristatė žydų kultūros paveldo tyrinėtoja Asia Gutermanaitė. Baigiamojoje parodoje klavišiniu instrumentu – jamaha klavianole – virtuoziškai grojo Natanas Bairakas.

Ankstesnėse šio ciklo ekspozicijose gegužės 20 ir liepos 1 dienomis buvo pristatoma žydų litvakų, arba Lietuvos žydų rabinų portretų galerija (dail. Kęstučio Milkevičiaus apie 50 darbų, atliktų aliejumi, pastele ant drobės). Žavėjo įdomūs A. Gutermanaitės pasakojimai apie rabinus (kaip istorines asmenybes), dirbusius Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

Šioje – trečiojoje – parodoje minėtosios tyrinėtojos buvo pristatytas žydų ritualinis menas autentiškai, tiesiog sinagogos maldos namų sakralinėje erdvėje. Šie daiktai, kaip sinagogos meno atributai ir simboliai, naudojami apeigose. Stebėtina jų įvairovė. Tai žydų šventraščio – Toros – ritinio papuošalai, užvalkalai, mantija. Žydų įstatymo rinkinių – Talmudų – ir puošnių ornamentuotų maldaknygių apdarai su žydų liaudies ornamentikos elementais, Arot Kodešo altorių ir užuolaidų, kidušinių taurių, chanukinių žvakidžių ir kitų ritualinių reliktų pavyzdžiai.

Malonu, kad šie žydų maldos namai vis dažniau lankomi ne tik ekskursantų (teminėse ekskursijose ar pavieniui), bet ir bando pratęsti choralinės sinagogos tradicijas, tapdami koncertų sale net ir Pažaislio muzikos festivaliui.

Kauno įvairių tautų kultūros centre (Šv. Gertrūdos g. 58) veikė Kaišiadorių muziejaus teminė paroda „Žydai Kaišiadorių regione“.

Antanas STAŠKEVIČIUS

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija