2012 m. spalio 19 d.    
Nr. 39
(2014)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežius pradėjo Tikėjimo metus

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI atvyksta
į Tikėjimo metų atidarymo iškilmės
šv. Mišias Romos Šv. Petro aikštėje

Bažnyčiai patikėta misija

Popiežiaus Benedikto XVI vadovaujamas Tikėjimo metų atidarymas sutapo su dviem įvykiais, ženklinančiais šios istorinės iniciatyvos prasmingumą, – Vatikano II Susirinkimo (1962–1965) penkiasdešimtmečio minėjimu ir naujajam evangelizavimui skirta Vyskupų Sinodo asamblėja. Jos bendras uždavinys – gaivinti Susirinkimo dokumentuose išreikštą pastoracinį siekį vesti dialogą su šiuolaikiniu pasauliu ir skelbti Kristų vis labiau bedieviška tampančioje tradicinėje krikščioniškoje terpėje. Tikėjimo metų atidarymo iškilmė Romos Šv. Petro aikštėje vyko spalio 11 dieną, kai Bažnyčios liturginiame kalendoriuje švenčiama Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, motinystė. Prieš tai Šventasis Tėvas apsilankė didžiojoje Loreto Dievo Motinos šventovėje, meldė jos globos ir užtarimo naujojo evangelizavimo iniciatyvos sėkmei.


Kol išauš amžinybės valanda

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai Evangelijoje pagal Morkų 10 skyriuje Jėzus visiems suprantamais žodžiais paaiškino apie savo mokinių  asmeninio atsižadėjimo vaisius ir apie savo neišvengiamą kančią bei prisikėlimą, kuriam iš Jo mokinių galėjo kilti pagunda vienu šokiruojančios godulystės rankos mostu atsainiai numoti į tai, ką jie ką tik buvo išgirdę? Ne tik du Mokytojo sekėjai – Jokūbas ir Jonas, – kurie dėl garbėtroškos užsimanė Jį prašyti įtakingiausių „postų“ amžinybėje, bet ir visi kiti apaštalai, supykę ant jų, savo širdyje puoselėjo tokias pat ambicingas užmačias.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija