2012 m. spalio 19 d.    
Nr. 39
(2014)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kreipimasis Lietuvos Sąjūdžio pirmininkui

Aš, Lietuvos lojalus pilietis, Antanas Petrikonis, kreipdamasis į Lietuvos Sąjūdį, prašau skubiai sukviesti Lietuvos Sąjūdžio Tarybą, kad aptartų 2012 metų spalio 8 dienos 21.15 val. transliuotoje LRT laidoje nesuderinamą su Rinkimų kampanija įvykį: pilietis Vytautas Bernatonis vietoj visuomenės agitacijos balsuoti už jo partiją pasijuto teisėjo vaidmenyje ir apkaltino Aukščiausiosios Tarybos –Atkuriamojo Seimo pirmininką prof. Vytautą Landsbergį sąmoningai sudariusį padėtį 1991 metų sausio 13-ąją, kai SSRS karinis dalinys, dislokuotas Vilniuje, Šiaurės miestelyje, smurtu puolė beginklių žmonių saugomą Vilniaus TV bokštą ir nužudė beginklius žmones. Taip pilietis Vytautas Bernatonis peržengė ne tik Rinkimų kampanijos leidžiamas ribas, bet ir nekaltumo prezumpciją – tik teismas, ištyręs atvejį ir teismo procese nustatęs įvykusio fakto realumą, skelbia įtariamą asmenį, įvykdžiusį veiką, nusikaltusiu. Kadangi piliečio Vytauto Bernatonio elgesys nesuderinamas su rinkimų kampanija (jos metu neturi būti įžeidinėjami rinkėjai), būtina kreiptis į Generalinį prokurorą, kad atvejis būtų teisiškai ištirtas ir viešai paskelbtas nutarimas, perspėjantis, kad panašūs nusižengimai nepasikartotų. Būtina išreikalauti iš LRT spalio 8 dienos 21.15 val. laidos kopiją ir saugoti ją, nes vėliau laidos įrašas dings iš LRT archyvo.

Antanas PETRIKONIS

Vilnius, 2012 10 09

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija