2012 m. spalio 26 d.    
Nr. 40
(2015)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Paminėtas Vytauto Landsbergio 80-metis

Edvardas Šiugžda

Prof. Vytautas Landsbergis
ir prezidentė Dalia Grybauskaitė
Martyno Ambrazo
(ELTA-president.lt) nuotrauka

Pirmajam po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvosvadovui Vytautui Landsbergiui sukako 80 metų. 1932 metų spalio 18 dienąKaune gimusio V. Landsbergio indėlis reikšmingas ne tik Lietuvospolitikai, bet ir kultūrai, ypač muzikai. V. Landsbergis vadovavoAukščiausiajai Tarybai 1990 metais priimant Kovo 11-osios aktą, kuriuoatkurta Lietuvos nepriklausomybė. Jo vadovavimo metu Lietuva sugebėjo


Kronika

Maironio minėjimo vakaras

Inesė Ratnikaitė

Spalio 19-osios vakarą Šiauliuose organizuotas renginys, skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Iškilmingas minėjimas „...Jei žemė širdį viliojo...“ vyko miesto centre esančioje koncertų salėje „Saulė“.

Renginį sveikinimo kalba pradėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis prisiminė, kaip septynerius metus dirbdamas Kauno Arkikatedroje Bazilikoje praeidavo pro Maironio amžinojo poilsio vietą; gerai žinomi marmuro plokštėje įrašyti žodžiai. „Šį vakarą poetas tarsi prisikelia ir trokšta prabilti į mus savo poezijos ir gražiųjų dainų ir giesmių posmais“, – sakė Šiaulių vyskupas.


Kronika

Kauno valstybinis choras Makao muzikos festivalyje

Rimantas Klevečka

Spalio 21 dieną Kauno valstybinis choras, vadovaujamas Petro Bingelio, išvyko į dviejų savaičių trukmės gastroles tolimojoje Kinijoje. Choras pakviestas dalyvauti Makao tarptautiniame muzikos festivalyje, praėjusiais metais minėjusiame sidabrinę sukaktį. Pietinėje Kinijos pakrantėje įsikūręs ir šiandien jai priklausantis Makao (Aomenas) – seniausia europiečių kolonija Kinijoje, kurią iki 1999 metų administravo Portugalija. Tai vieta, kurioje glaudžiai persipynusios įvairių tautų, religijų įtakos, tikra Rytų ir Vakarų kultūrų kryžkelė. Keliautojo akį šioje tolimoje rytų pakrantėje stebina į dangų kylantys barokinių Romos katalikų bažnyčių bokštai ir frontonai, primenantys kito vandenyno – Atlanto – pakrantę ir pačiuose Europos vakaruose nusidriekusios Portugalijos architektūrinį peizažą. Įstabaus grožio Makao senamiestis, menantis kolonijinį portugalų valdymo laikotarpį, 2005 metais įtrauktas į UNESCO Pasaulio kultūros paveldo sąrašą.


Retro

Kūrybai paskirtas gyvenimas

(Tęsinys. Pradžia nr. 37, 39)

Vilmantas KRIKŠTAPONIS

Savo kūriniuose M. Katiliūtė naudojo linoleumą ir medį, kad deramai įgustų toje srityje. Dar studijų metais sukurtas gratažas „Našta“ netapo dailininkės kūryboje svarbiu laimėjimu. Lapo viduryje pirmame plane įkomponuota moters figūra su našta ant pečių. Antrame plane peizažas, įstrižom linijom perkertantis kompoziciją. Šiame darbe kieta schemiška maniera dar kausto dailininkės ranką, bet pati tema ir komponavimas primena kai kuriuos vėlyvesnius jos estampus.


Atmintis

Pažinkime liaudies menininką

Steponą Gailevičių

Skulptoriaus Stepono Gailevičiaus
koplytstulpis baudžiavos
panaikinimui atminti

UKRINAI. Kaimo bendruomenė vykdo tęstinį projektą „Kalbėk su akmeniu-2012“, iš dalies finansuojamą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos. Ukrinuose nemari XIX amžiaus liaudies skulptoriaus Stepono Gailevičiaus (1815–1885) akmens darbų (kryžių, paminklinių plokščių) dvasia. Nuo 2009 metų kasmet ji atgimsta Ukrinų kaimo bendruomenės vykdomuose kultūros paveldo populiarinimo projektuose, kasmet vis daugiau žmonių susipažįsta su menininko darbais jų nuotraukų, darytų Gedimino Januškos, parodose. Žmonės itin susidomėję baudžiavos panaikinimo istorija, XIX amžiaus akmens skulptūra, džiaugiasi atvirukų rinkiniu su akmentašio darbais. Didžioji menininko darbų dalis yra Ukrinų bažnyčios šventoriuje, vienas darbas – Židikų, dar pora – Grūstės kapinėse. Priešais Ukrinų bažnyčią esančioje aikštelėje didingai stovi žymiausias skulptoriaus kūrinys ir bene vienintelis tokio pobūdžio paminklas Lietuvoje – baudžiavos panaikinimui atminti. Kai kurios menininko originalios smulkesnės skulptūrėlės saugomos Lietuvos dailės muziejuje, jas pakeitė skulptoriaus D. Čepo gana tikslios kopijos. Su minėtais paminkliniais akmenimis galima susipažinti atvykus į kapinaites, esančias pačiame kaimo centre. Iki jų palydėti ir papasakoti gali bendruomenės nariai. Rugsėjį G. Januškos fotonuotraukų paroda su akmentašio S. Gailevičiaus darbais eksponuota Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje. Čia su akmenkalio gyvenimo istorija, jo kūrybos meto ypatumais, pačių darbų menine verte gimnazistus supažindino istorijos, dailės mokytojai. Toje pačioje gimnazijoje parodą apžiūrėjo ir gimnazijos svečiai iš Vokietijos Metingeno kardinolo von Galeno gimnazijos. Spalį paroda eksponuojama Renavo dvaro ekspozicijų salėje.


Atmintis

Grafiko tėviškėje – paminklinis akmuo

Baukų kaime atidengtas paminklinis akmuo, skirtas žinomam grafikui, knygų iliustratoriui Petrui Rauduvei atminti, minint jo 100-ąsias gimimo metines. Jį pašventino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, dalyvavo Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė. Pasvalio krašto muziejuje vyko minėjimai, naujos knygos apie P. Rauduvę pristatymas. Gruodį paroda atkeliaus į Biržus. P. Rauduvė mokėsi Biržų gimnazijoje, menininkas visada brangino gimtinę, Pasvalio ir Biržų miestų peizažai dažnai atkartoti dailininko kūriniuose.


Kronika

Prisiminimo mėnuo – režisierei

Trečiasis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis

Rūta Averkienė

Aktorius Remigijus Vilkaitis
dalijasi prisiminimais apie
buvusią savo mokytoją režisierę
Dalią Tamulevičiūtę

Varėnoje prasmingai įamžinamas iš čia kilusios ir amžinojo poilsio į gimtinę sugrįžusios žymios lietuvių režisierės ir teatro meno pedagogės Dalios Tamulevičiūtės atminimas. Spalio 1-ąją Varėnoje įvyko analogų neturinčio trečiojo D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymas.

Prieš šešerius metus mirusi D. Tamulevičiūtė – režisierė, nusipelniusi meno veikėja, Lietuvos muzikos akademijos Vaidybos ir režisūros katedros vedėja, docentė. Baigusi teatro režisūros studijas A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje, ji režisavo spektaklius Lietuvos valstybiniame jaunimo ir Kauno valstybiniame dramos teatruose, daugiau nei 30 metų dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, vėliau – Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, išleido aštuonias dramos teatro aktorių laidas. 2003 metais D. Tamulevičiūtė įvertinta Vyriausybės premija už Lietuvos menui ir kultūrai reikšmingus darbus.


Kronika

Purpuru nuspalvinti vakarai

Vytautas BAGDONAS

Aktoriui Giedriui Arbačiauskui
grodama violančele
talkino žmona Agnė

Anykščiuose vyko tradicinis, penktasis, Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“. Be pagrindinių dainuojamosios poezijos koncertų Anykščių šilelio prieglobstyje – Dainuvos slėnyje – festivalio organizatoriai pasiūlė ir daugybę kitų renginių: nakties kiną, dokumentinių filmų programą, vidurnakčio spektaklį, pramogas vaikams bei kita.

Dvi dienas trukęs labai populiarus festivalis prasidėjo penktadienio popietę pučiamųjų instrumentų grupės „Opera B(R)ASS“ koncertu Anykščių miesto centre, vyskupo Antano Baranausko skvere. Renginio dalyvius ir svečius poeto, susirinkusius į bardų festivalio atidarymą, pasveikino Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius.


Išnašos

Misija – būti tautos poetu:
Maironio kūryba pokarioVokietijos lietuvių pabėgėlių stovyklose

„Pavasario balsai“, išleisti
1947 metais leidėjo Liudo
Vismanto pastangomis Wurzburge

Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, pastarosiomis dienomisvyko keletas renginių, skirtų poeto prel. Jono Mačiulio–Maironio gimimo150-osioms gimimo metinėms paminėti. Spalio 11 dieną muziejausmansardoje vyko konferencija „Maironis: Gyvenimas eina ratu“. Jojepranešimus skaitė 10 prelegentų (Lietuvos nacionalinės M. Mažvydobibliotekos Lituanikos skyriaus vedėjos Jolantos Budriūnienės pranešimą


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija