2012 m. lapkričio 9 d.    
Nr. 42
(2017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Margionių klojime – kaimo teatrų sambūris

Rūta Averkienė

Margionių artistai

Žiūrovai Margionių klojime

Vaidina svečiai iš Birštono –
Vienkiemio kaimo teatro artistai

Vaidina svečiai iš Birštono –
Vienkiemio kaimo teatro artistai

Garbingas prizas – didelis
molinis ąsotis ir kaimo
gėlių puokštė buvo įteikta
Žilinų teatro artistėms

Dainuoja margioniškės

MARGIONYS. Čia šurmuliavo kaimo teatrų sambūris. Margionių klojimas vos talpino žiūrovus: vietinius margioniškius, kaime vasarojančius jų vaikus ir anūkus bei svečius, susirinkusius į trečiąją rajoninę kaimo teatrų šventę-konkursą „Cicnaginė“ Juozo Gaidžio prizui laimėti.

Trečiąkart organizuojama kaimo teatrų šventė tęsia gražią tradiciją ir dar kartą liudija, jog šis festivalis turi vykti būtent čia, Margionyse, kur daugiau kaip aštuoniasdešimt metų gyvuoja Margionių klojimo teatras, kur tebeplevena prieš beveik dvidešimt metų į Amžinybę iškeliavusio Margionių Strazdelio – kaimo šviesuolio, poeto ir „režisoriaus“ Juozo Gaidžio – dvasia, kur kiekviename kaimo name gyveno ar gyvena po artistą. Juk margioniškiai, pirmąkart suvaidinę 1929 metais A. Vilkutaičio-Keturakio komedijoje ,,Amerika pirtyje“, kurią, vietinio jaunimo padedamas, pastatė Margionių pradžios mokyklos mokytojas Teofilis Sukackas, vaidina iki šiol.

Kaimo teatrų šventę pradėjo Margionių klojimo teatro artistai, suvaidinę ištrauką iš J. Gaidžio pjesės „Siratų ašaros“ bei sugiedoję Margionių himną.

Šventėje dalyvavo Varėnos kultūros centro Nedzingės filialo artistės, vadovaujamos Nijolės Maceikienės. Jos suvaidino N. Maceikienės vaizdelį „Kultūristės“. Kolektyvas iš Gudžių, vadovaujamas Marytės Didikienės ir Vidos Kielienės, suvaidino scenos vaizdelį „Vyrai pragarai, bet be vyrų negerai“.

Žilinų teatro artistės, vadovaujamos režisierės Dalios Šmigelskienės, suvaidino Vidos Vorienės pjesę „Gyvenimas – mokykla“.

„Cicnaginės“ dalyvius sužavėjo svečiai iš Birštono – Vienkiemio kaimo teatro artistai, suvaidinę parodiją pagal Boriso Dauguviečio „Žaldokynę“.

Nugalėtojus, vertus režisieriaus J. Gaidžio prizo, rinko komisija, sudaryta iš pačių kaimo artistų. Garbingas prizas – didelis molinis ąsotis ir kaimo gėlių puokštė buvo įteikta Žilinų teatro artistėms.

Šventėje dalyvavęs Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Gediminas Jakavonis pagyrė margioniškius, kad jų, paprastų kaimo žmonių, iniciatyva Margionių klojimo teatras yra žinomas ir dar tebegyvuoja, o Varėnos rajonas gali didžiuotis turintis du unikalius teatrų festivalius – „Cicnaginę“ ir Dalios Tamulevičiūtės teatrų festivalį. Jis pasveikino šventės dalyvius, kaimo teatrų vadovams įteikė atminimo dovanėles, o kaimo artistams palinkėjo ir toliau nepamiršti klojimo teatro.

Varėnos kultūros centro Marcinkonių filialo direktorė, dabartinė Margionių klojimo teatro vadovė ir režisierė Rima Avižinienė sakė, kad labai simboliška, jog kaimo teatrų festivalis vyksta Margionyse. Juk jei ir J. Gaidys būtų gimęs ne prieš šimtą, o prieš daugiau metų, neabejotinai pirmasis lietuviškas spektaklis būtų suvaidintas Margionyse.

Žaliais Dzūkijos pušynais apsigaubęs Margionių kaimas unikalus ne tik gražia gamta, Vėlinių laužais, bet ir tuo, kad gali didžiuotis vienintelis Lietuvoje turįs klojimo teatrą, kuriame vaidina paprasti kaimo žmonės. Nėra kitame Lietuvos kaime žmogaus, kuris būtų poetas, dainininkas, artistas, režisierius ir dramaturgas kartu, koks buvo J. Gaidys. Nėra ir kito kaimo, kuris turėtų savo klojimo teatrą, gyvuojantį daugiau kaip aštuoniasdešimt metų. Nėra Margionyse ir tokio namo ar šeimos, iš kurios kas nors nebūtų šiame teatre vaidinęs.

Todėl būtent Margionys tapo dienraščio „Respublika“ organizuoto konkurso „Nacionalinė vertybė 2011“ nominacijos „Reiškinys, kuris labiausiai garsina Lietuvą“ laureatu.

Dabartinė teatro režisierė R. Avižinienė visiems šventės dalyviams parodė Margionims skirtą skulptoriaus Viktoro Tunkevičiaus sukurtą statulėlę „Šakelė“. Ji kaip viena svarbiausių relikvijų bus saugoma klojimo teatre.

Tylos minute buvo pagerbti visi šviesios atminties margioniškiai.

Prieš keletą metų įsikūrusios Margionių kaimo bendruomenės valdybos pirmininkė Lina Vosylienė, šiame kaime turinti sodybą, kalbėjo, kad margioniškiai yra unikalūs, turi labai stiprią bendruomenę ir savo jėgomis bando gražinti kaimą, o rugsėjį visus sukvies į kaimo kryžiaus šventinimo iškilmes.

Tądien Margionyse buvo ne tik vaidinama. Klojimo teatre skambėjo gražiausios senovinės Margionių kaimo dainininkių atliekamos dainos. Jos giedojo J. Gaidžio giesmes, kurios skambėdavo prieš kiekvieną klojimo teatro spektaklį, o teatrų festivalio dalyvius linksmino net trys Margionių kaimo muzikantai.

Varėnos rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija