2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Jungtinė trijų plenerų paroda

Nemajūnų plenere tapo
dailininkė Lilija Puipienė

Kaune, galerijoje „Aukso pjūvis“ (K. Donelaičio g. 62, Kaunas) veikė jungtinė trijų vasaros plenerų paroda: „Birštonas 2012“, „Dubysa 2012“, „Nemajūnai 2012: lietuvių tapytojo Nikodemo Silvanavičiaus keliu“.

„Birštono“ ir „Dubysos“ plenerai jau tapę tradicija. Birželio pradžioje grupė menininkų kūrė Birštono apylinkėse. Plenero traukos centru tapo ne tik vaizdinga kurorto apylinkių gamta, bet ir praėjusiais metais restauruota neogotikos stiliaus medinė Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia bei špitolė Nemajūnų kaime netoli Birštono. Plenero metu sukurti darbai iš karto eksponuoti Birštono kultūros centre. Rugpjūčio 6–16 dienomis „Dubysos“ plenero dalyviai kaip ir ankstesniais metais susibūrė svetingoje E. ir R. Zalensų sodyboje Padubysio kaime (Kauno r.) – įspūdingame gamtos kampelyje ant Dubysos kranto. Nemajūnuose rugpjūčio pabaigoje vykęs pleneras tarsi pratęsė Birštone gimusias idėjas, dalyviams buvo pasiūlyta bažnyčios tema, o pleneras skirtas žymaus XIX a. lietuvių dailės akademiko tapytojo Nikodemo Silvanavičiaus kūrybos ir palikimo analizei. Menininkai įkvėpimo ieškojo elegantiškos medinės bažnyčios šventoriuje bei apylinkėse, keliavo po vietas, kuriose tapė N. Silvanavičius, – aplankė Jiezną, Stakliškes, Punią. Nemajūnų plenero kūrinių paroda surengta Birštono sakraliniame muziejuje, o paskui perkelta į Kauną.


Kronika

Nuotraukose – vien arkliai

Bronius VERTELKA

Fotomenininkas Stasys Povilaitis
Panevėžio dailės galerijoje

Bene vienintelio Lietuvoje fotojuostoje arklius įamžinančio, respublikiniais ir tarptautiniais prizais pagerbto menininko Stasio Povilaičio kūrybos paroda „91“ atidaryta rugsėjo 27-ąją Panevėžio dailės galerijoje. Žinomą fotomenininką sveikino apie 40 metų jį pažįstantis Seimo narys Julius Dautartas, miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vedėja Loreta Krasauskienė. Dailės galerijos direktorė Jolanta Lebednykienė perskaitė Lenkijos fotomenininkų sąjungos viceprezidento Andžejaus Zigmuntovičiaus atsiliepimus apie kūrėją iš Panevėžio, taip pat supažindino su Lenkijoje gyvenančio pasaulinio garso dailininko Stasio Eidrigevičiaus sveikinimo turiniu.


Kronika

Galerijos erdvėse – jaunoji karta

Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė

Rimantas Milkintas (centre),
Andrius Erminas parodos
su Šv. Jono galerijos, šiemet
atšventusios jubiliejų,
direktore Regina Šimulyniene
parodų atidarymo metu

Vilniaus dailės akademijos Šv. Jono galerijoje (Šv. Jono g. 11, čia XVI a. gyveno Lietuvos didysis kunigaikštis Radvila Juodasis), kurios erdvės gana sudėtingos pradedantiesiems eksponuoti, buvo rodomi naujausi dviejų jaunosios kartos Lietuvos menininkų darbai, iš esmės paneigiantys šią nuostatą.

Pirmajame galerijos aukšte veikė Rimanto Milkinto trečioji personalinė paroda „Sija“ (pirmoji surengta 2005 metais Lenkijoje, antroji – šiemet, irgi Vilniuje, tik AV17 galerijoje). Be darbo VGTU (kur dėsto piešimą ir skulptūrą), aktyvusis menininkas Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose (Latvijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Italijoje) dalyvauja nuo 2003 metų. Iš svarbesnių paminėtina grupinė paroda „Žmogiškasis faktorius“ Klaipėdos kultūrinių komunikacijų centre. Kad jam paklūsta erdvės, jau pripažinta tarptautiniu mastu – meno mugėje „ART Vilnius’ 11“ paskirta nominacija „Už skulptūros objektą parodų erdvėse“. Pagrindinė „Sijos“ idėja irgi susijusi su erdve, ją tyrinėjant ir priešpastatant skulptūros objektą galerijos architektūrai. Menininkas eksperimentuoja ieškodamas naujų galimybių už „balto kubo“ erdvės ribų.


Kronika

Į gamtą žvelgia vaiko akimis...

Benjaminas ŽULYS

Kiekvienas menininkas į gyvenimą žvelgia savaip, su savo nuostatomis bei samprata. Ne išimtis – dailininkas Mindaugas Siudikas, kilęs nuo Varėnos, nūnai gyvenantis ir kuriantis Kaune. Neseniai jis istoriniuose Perkūno namuose surengė savo kūrybos darbų parodą, susitiko su miesto meno mylėtojais, savo kūrybos gerbėjais. Šiame susitikime dailėtyrininkė Ona Danutė Jedzinskienė bei kiti svečiai kalbėjo apie Mindaugo kūrybos kelią, jo požiūrį į gyvenimą, labiau išskiriantį gamtos pojūtį, žmogaus ryšį su juo.


Atmintis

Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94,
2012 m. nr. 9, 13, 16, 17
, 20, 22, 26, 31, 36

Didžiai nuoširdžiai gerbiamas,

išsiunčiau Jums vieną laišką birželio gale. Kaip žadėjau, rašau toliau.

Malonu buvo susitikti su A. Vaičiulaičiu. Susitikau vienas, paskui Rašytojų sąjungoje – buvo nedidelis būrelis: sąjungos „valdžia“ ir tie rašytojai, kuriuos jis norėjo pamatyti (kai kas iš tokių jau išvažinėję vasarai). Per tą pokalbį pasigirdo balsų, kad reikėtų mėginti kviestis į Lietuvą Jus, į „Poezijos pavasarį“ ar į universiteto didžiausią auditoriją paskaityti poezijos. Neiškentęs ir aš įsiterpiau – pasakiau, kad gaunu laiškų, kuriuose visi tokie Lietuvos poetai Jūsų įvertinti gražiai, o kaip Jūsų kūryba vertinama pas mus? Visi, parvažiavę iš Amerikos, viešai giriasi, kad buvo pas Brazdžionį, bet kai reikia ką nors daryti, net jubiliejų paminėti, daro atmestinai, su visokiomis „charakteristikomis“. Gražiai kalbėjo ir kiti – D. Urbas, V. Bložė, R. Lankauskas. Buvo iškelta mintis, kad reikėtų ne „Meškiuką Rudnosiuką“ leisti, o rimtą Jūsų poezijos rinkinį, pačiam autoriui priimtiną.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija