2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose

Nemuno
krašto
vaivorykštė

 

Šiame numeryje:

Piliečių valios
išraiška
ar manipuliavimo
valia apraiška?

Kairiųjų ideologinis
melas apie lygybę

Dėl išlaidų
krašto gynybai

Jungtinė
trijų plenerų paroda

Nuotraukose –
vien arkliai

Galerijos erdvėse –
jaunoji karta

Į gamtą žvelgia
vaiko akimis...

Bernardas
Brazdžionis –
Jonas Juškaitis

Pabaigtuvėms
trūksta... milijono

Turininga
miesto šventė

Kunigo mirties
metinės

Vyskupų vizitacija

Pristatytas naujas
vyskupo nuotraukų
kalendorius

Šimtamečių
vargonų koncertas

Apie nuoširdumą
ir meilę Lietuvai

Kai viskas daroma
parapijiečių labui

Buvome nepatikima
tauta vergvaldžiams

Marijos
diena Šiluvoje

Ligoninė – privilegijuota evangelizacijos vieta

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus susitikimas su medicinos darbuotojais

Popiežiaus Benedikto XVI paskelbtų Tikėjimo metų ir naujosios evangelizacijos uždavinius siejant su įvairiomis apaštalavimo ir profesinės veiklos sritimis, lenko arkivyskupo Zigmundo Zimovskio vadovaujama Popiežiškoji sveikatos apsaugos taryba Vatikane surengė tarptautinę konferenciją tema „Ligoninė – evangelizavimo vieta: žmogiškoji ir dvasinė misija“. Lapkričio 15–17 dienomis vykusiame susitikime buvo daugiau kaip 600 dalyvių iš 65 pasaulio šalių, įskaitant Latvijos ir Baltarusijos atstovus. Šiandien pasaulyje veikia apie 120 tūkstančių katalikiškų ligoninių ir kitų su Katalikų Bažnyčios struktūromis susijusių medicinos centrų. Kai kuriuose varginguose Afrikos ar kitų kontinentų regionuose tai vienintelės sveikatos apsaugos institucijos, veikiančios gailestingumo ir artimo meilės tarnystėje.

Minėtoje konferencijoje kartu su medikais bei slaugytojais, profesionalais ir savanoriais, ligonių sielovadoje besidarbuojančiais dvasininkais, vienuoliais ir pasauliečiais dalyvavo katalikiškų ir valstybinių socialinės rūpybos struktūrų vadovai, daugelio šioje srityje besidarbuojančių nevyriausybinių organizacijų delegatai. Pabrėžiant dvasinio elemento svarbą, konferencija prasidėjo Šv. Petro bazilikoje aukotomis šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė. Homilijoje jis kalbėjo apie fizinio išgijimo vilties ir sielos išgelbėjimo troškimo artimą ryšį, todėl medicinai, kurios objektas yra ne daiktai, o amžinajai egzistencijai skirtas žmogus, reikia etinio kriterijaus ir atsakomybės. Prisimintos ir daug nuo ligų herojiškai kentėjusio palaimintojo Jono Pauliaus II mintys apie mediko ir paciento susitikimo „pasitikėjimo ir sąžinės bendrystės“ esmę.


Viešpats, karaliaujantis meile

Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzaus – dieviškojo Karaliaus – savybės labiausiai matomos, kai Jis ką nors daro. Jau pirmame pagal Joną evangelijos skyriuje kilniaširdis žydas Natanaelis, Šventosios Dvasios įkvėptas, suvokė, kad siųstasis Mesijas yra Dievo Sūnus ir Izraelio karalius (plg. Jn 1, 49), nes tik vienintelis Dievas, visa apie viską žinodamas, gali tiksliausiai apibūdinti, kas yra žmogus ir kas vyksta jo viduje. Kadangi Natanaelio lūpomis bylojo tiesa, liudijanti, jog Viešpaties karalystės esmę sudaro ne materialūs, bet dieviškos kilmės dalykai (plg. Rom 14, 17), Jėzus pažadėjo, kad jis matys net atsivėrusio dangaus reginį...


Kunigo garbei – tualetas…

Julija AMBRASIENĖ,

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminklo paramos fondo pirmininkė

Skulptoriaus Antano
Kmieliausko paminklas
kun. Broniui Laurinavičiui
atminti Vilniuje, Kalvarijų
ir Žalgirio gatvių sankryžoje

Spalį sostinėje, Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžoje, pirmąkart visuomeninio transporto stotelėje, visai greta paminklo, įprasminančio garsaus dvasininko, Bažnyčios ir žmogaus teisių gynėjo kunigo Broniaus Laurinavičiaus bei kitų Laisvės kovotojų, žuvusių ar nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos teroro, šviesų atminimą, netikėtai išdygo viešasis miesto tualetas. Man, kaip buvusiai Laisvės kovų dalyvei, daugelį metų besirūpinančiai, kad šioje vietoje atsirastų prasmingas paminklas, toks miesto valdžios akibrokštas buvo tarsi didžiausias spjūvis į veidą! Juk daugiau nei 15 metų beviltiškai varsčiau įvairiausių valdžios įstaigų duris, siekdama įamžinti Bažnyčios ir mūsų tautos kankinio kun. B. Laurinavičiaus atminimą. Tačiau niūrūs ir abejingi valdininkų veidai, jų neigiama reakcija akivaizdžiai rodė, kad man nieko nepavyks pasiekti ir jokio paminklo čia nebus!


Sveikatingumo metams – 0 litų

Spaudos konferencijoje (iš kairės):
Juozas Pundzius, Peka Puska, Sigita
Kriaučiūnienė, Juozas Dapšauskas,
Dangutė Mikutienė, Aurelijus Veryga

Lapkričio 19 dieną Seime įvyko įžanginė konferencija į 2013-uosius – Sveikatingumo metus. Tai jau trečioji nevyriausybinių organizacijų inicijuota ir organizuota konferencija, kuria siekiama keisti požiūrį į sveikatos sistemą arba, tiksliau, ją sukurti, nes dabar ji – tik ligų gydymo sistema. Šiais metais konferencija organizuota bendradarbiaujant su Nacionaline sveikatos taryba ir Seimo Sveikatos reikalų komitetu ir vadinosi „2013-ieji – Sveikatingumo metai: ar įmanoma visuotinė sveika gyvensena Lietuvoje?“ Konferencijos pranešimai ir pristatyta Suomijos patirtis parodė, kad tikrai įmanoma didžiosios visuomenės dalies sveika gyvensena, nebent politikai ir sistemos dalyviai piktybiškai nenori permainų ir rezultatų.


Kodėl Lietuvos vaikai vežami vagiliauti į užsienio šalis?

Tauragės rajono meras Pranas
Petrošius ir „Lietuvos Caritas“
projekto „Pagalba nukentėjusiems
nuo prostitucijos ir prekybos
žmonėmis“ vadovė Kristina Mišinienė

Lapkričio 15 dieną Tauragės rajono savivaldybėje vyko ekspertų apskritojo stalo diskusija „Prekyba žmonėmis Tauragės apskrityje: problemos ir iššūkiai“. Daug dėmesio diskusijoje buvo skirta vaikų išnaudojimo atvejams.

„Tauragės rajone situacija yra sudėtinga. Įvairios organizuotos nusikaltėlių gaujos naudojasi aukštu nedarbo lygiu ir socialinėje atskirtyje esančių šeimų padėtimi, veža jaunas mergaites prostitucijai į Pietų šalis, vaikai dažnai yra vežami vagiliauti į Norvegiją, Vokietiją, Daniją. „Caritas“ organizacijai tenka susidurti su tokių nusikaltimų pasekmėmis, padėti nukentėjusiems asmenims ir jų šeimoms. Tik darnus teisėsaugos ir vaiko teisių apsaugos srityje dirbančių institucijų bendradarbiavimas gali padėti užkirsti kelią tokiems nusikaltimams“, – sakė diskusijos moderatorė „Lietuvos Caritas“ projekto „Pagalba nukentėjusiems nuo prostitucijos ir prekybos žmonėmis“ vadovė Kristina Mišinienė.


Naujojo Seimo pirmasis posėdis: priesaika, valdybos rinkimai...

Pirmajam posėdžiui vadovavo
Vida Marija Čigriejienė,
kalba Seimo pirmininku
pasiūlytas Vydas Gedvilas
Olgos Posaškovos (LRS) nuotrauka

Praėjusį penktadienį, lapkričio 16-ąją, naujasis Seimas susirinko į pirmą posėdį, kuriame išrinkti parlamentarai prisiekė Lietuvos Respublikai. Į Seimą išrinkti 105 vyrai ir 34 moterys. Pirmajam posėdžiui, kol bus išrinktas Seimo pirmininkas, vadovavo vyriausia pagal amžių Seimo narė, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovė Vida Marija Čigriejienė, kuriai yra 76 metai.


Pabaigtuvėms trūksta... milijono

Jolita Žurauskienė

Šv. Mišiose drauge su arkivyskupu
Sigitu Tamkevičiumi dalyvavo
Kauno arkivyskupijos kurijos
kancleris mons. Adolfas Grušas,
Ukmergės dekanas kun. Gintautas
Kabašinskas ir Veprių bei Deltuvos
klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas

VEPRIAI. Miestelyje po 66 metų pertraukos, lapkričio 10-ąją, suskambo Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčios varpai. Jie ir vėl kvies žmones susirinkti, drauge melstis, džiaugtis, švęsti. Visuomeninės organizacijos  (VO) „SOS Vepriuose“ vadovas Romas Petras Šaulys ne vienerius metus ieškojo rėmėjų, kurie padėtų atstatyti per karą sudaužytus bažnyčios varpus. „Įgyvendinti idėją nebuvo lengva, tačiau rankų nenuleidau. Dabar varpai pritvirtinti prie specialių konstrukcijų, yra šventoriuje. Tačiau jie turėtų skambėti bažnyčios bokšte. Kad ten būtų galima įkelti varpus, reikia rekonstruoti bokštą“, – sakė VO „SOS Vepriuose“ vadovas.


Tarpseminarinis tinklinio turnyras

Gabrielius Satkauskas

Klierikai žaidžia tinklinį

Spalio 20 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko jau tradiciniu tapęs Tarpseminarinis sporto turnyras. Kiekvienais metais, medžiams pradėjus mesti savo gražius apdarus, klierikai susirenka į vieną iš seminarijų, kad išsiaiškintų, kas iš jų yra geriausi krepšinio, futbolo arba tinklinio aikštelėje. Šiemet atėjo eilė tinklinio turnyrui, kuriam ruošėsi visos keturios Pabaltijo šalių seminarijos iš Vilniaus, Kauno, Telšių ir Rygos.


Kai „Sodra“ tikrina ligonių sveikatą

Gintaras Visockas

Kokiai institucijai Jūs priskirtumėte „Sodrą“? Vadovaujantis sveiko proto logika Valstybinio socialinio draudimo fondas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priskirtinas būtent prie mus ginančiųjų institucijų. Juk būtent „Sodra“ mums moka pensijas ar išmokas ligos atveju, padeda senatvės ir nelaimės atvejais. Ir vis dėlto neskubėkime liaupsinti „Sodros“, nes ši įstaiga, pasirodo, kartais gali tapti persekiojančia, įtarinėjančia, bejausme tarnyba. Tai, ką teko išvysti šių metų lapkričio 16-ąją, ne tik nustebino, bet dar ir pašiurpino. Nejaugi tokie dalykai įmanomi? Nejaugi konfliktinių situacijų ar įtarimų demokratinėje šalyje neįmanoma išpainioti civilizuočiau, pagarbiau? Praėjusį penktadienį buvau pakviestas į Vilniaus Justiniškių Šeimos gydytojų kabinetą, kad pats įsitikinčiau, kokia veikla pastaruoju metu vis dažniau užsiima „Sodros“ Vilniaus skyriaus darbuotojai. 14 valandą Justiniškių Šeimos gydytojų kabinete buvo surengtas Gydytojų konsultacinės komisijos posėdis. Jame, be bendrosios praktikos gydytojos Irenos Ubartienės, dalyvavo dar dvi gydytojos. Į posėdį buvo pakviesta ir čia besigydanti Albina Kavaliauskaitė. Būta itin keisto posėdžio. Mat, lapkričio 16-ąją trys aukštos kvalifikacijos ir didelę darbo patirtį turintys medikai buvo verčiami užsiimti jiems nebūdinga veikla. Jie buvo priversti ieškoti ne jiems savo sveikatą patikėjusios A. Kavaliauskaitės efektyviausių gydymo būdų, o teisintis „Sodros“ Vilniaus skyriaus vyriausiajai specialistei Vilmai Kaluinaitei, kodėl jie minėtai pacientei nusprendė pratęsti nedarbingumo lapelį.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija