2012 m. gruodžio 29 d.    
Nr. 49
(2024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Maironio pėdsakais

Ragino gyventi pagal Maironį

Bronius VERTELKA

Medalis Maironiui atminti

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas
ir Katedros klebonas kun. Eugenijus
Troickis Maironio atminimo medalio
šventinimo ceremonijos metu

Panevėžys. Gruodžio 9-ąją Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas Kristaus Karaliaus Katedroje aukojo šv. Mišias už prelatą Joną Mačiulį-Maironį, dėkojant už jo taurias mintis, ir ragino tikinčiuosius gyventi remiantis poeto idėjomis.

Vertindamas didįjį tautos sūnų, pamoksle ganytojas teigė, kad jis buvo savotiškas pranašas. Maironis įžvelgė galimą tautos pakilimą, žinodamas jos istoriją, žadino mintį, kad Lietuva turi prabusti. Sovietiniais metais, kai draudė spausdinti maldaknyges, poeto kūryba buvo leidžiama dideliais tiražais. Po Lietuvą skambėjo jo eilėraščiai. Tai tikintiesiems buvo savotiškas maldynas. Dar likus daugiau nei 20 metų iki Lietuvos valstybės paskelbimo, Maironis rašė, kad žmonės prisikels. Lietuvai tapus savarankiška, dalis idealistų pasitraukė į šalį, o paragavusieji valdžios lupo nuo kitų devynis kailius, stengdamiesi susikrauti kuo didesnius turtus. Kaip priešingą pavyzdį tokiems vyskupas nurodė brolius Vileišius, kurie, tapę ministrais, neėmė atlyginimo, stengėsi statyti gimnazijas, padėti tautai. Apie turtuolius Maironis rašė paniekinamai, už tai buvo šmeižiamas. Savo dejonę prelatas išsakė eilėmis: „Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo, ir niekas manęs neminės“. Ganytojas pamoksle ne kartą citavo Maironio eiles. Vyskupas ragino tikinčiuosius gyventi pagal Maironį, turėdamas viltį, kad jo žodžiai pasieks kiekvieno, atėjusio dalyvauti šv. Mišiose, širdį. Vyskupas pašventino Maironio 150-osioms gimimo metinėms skirtą atminimo medalį, pritvirtintą ant vienos iš Katedros kolonų. Jis pagamintas iš tonuoto gipso, jo skersmuo – 75 cm. Kūrinio autorius – profesionalus dailininkas ir menų magistras Kęstutis Krasauskas. Pasvalio rajono Sereikonių kaime gyvenantis menininkas – penkių dukrų ir sūnaus tėvas – atminimo lenta įamžino Maironį, 1930 m. kovo 4 d. pašventinusį šią Katedrą. Medalio, kurį Katedrai dovanojo vyskupas, šventinimo ceremonijoje dalyvavo šventovės klebonas kun. Eugenijus Troickis. Supratingai parengtą meninę programą susirinkusiems pateikė Vyskupo Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai. Jų pasirodymą tikintieji palydėjo plojimais.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija