2012 m. gruodžio 29 d.    
Nr. 49
(2024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Maironio pėdsakais

Pagerbtas tautos dvasios saugotojas

Rūta Averkienė

Dainuoja Marcinkonių folkloro
ansamblis. Dešinėje –
dainininkas Danielius Sadauskas

MARCINKONYS. Žvarbų žiemos vakarą sušildė Marcinkonių kultūros centre vykęs kaimo bendruomenės ir kultūros centro darbuotojų organizuotas renginys, skirtas didžiojo lietuvių tautos dainiaus, poeto, prelato Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Literatūriniame-muzikiniame atminimo vakare buvo prisimintas šios iškilios asmenybės gyvenimas ir kūryba, skambėjo gilią prasmę turinčios, kiekvienai epochai aktualios poeto eilės bei dainos.

Atminimo vakarą daina „Vai toli girdėc“ pradėjo Marcinkonių folkloro ansamblio dainininkai, sveikinimo žodį tarė bendruomenės pirmininkė ir ansamblio vadovė Rimutė Avižinienė. Marcinkonių pagrindinės mokyklos mokytoja Audronė Sčesnulevičienė įdomiai apžvelgė neeilinį Maironio gyvenimą ir kūrybą. Ji sakė, kad dviejų amžių sandūroje gyvenęs poetas – ir lietuvių kalbos gaivintojas, ir tautos dvasios, ir Tėvynės meilės saugotojas. Tad svarbi ne tik jo kūryba, bet ir įvairialypė švietėjiška veikla.

Bendruomenės vardu kalbėjęs Vytautas Paulaitis sakė, jog šio didžio poeto veikla ir kūryba nepavaldi laiko vėjams, ji buvo, tebėra ir bus svarbi.

Maironio atminimo vakare poeziją skaitė ir dainas pagal Maironio eiles atliko dainininkas Danielius Sadauskas.

Kad Maironio kūryba nesvetima ir jaunimui, deklamuodami jo eiles įrodė Marcinkonių pagrindinės mokyklos mokiniai. Tai dar kartą liudija, kad prie Maironio poezijos, atrasdamos joje tai, kas sava ir brangintina, grįžta ir grįš vis naujos skaitytojų kartos.

Vakarą baigė marcinkoniškių sugiedota „Marija, Marija...“

Vėliau atminimo vakaro dalyviai maloniai bendravo  prie arbatos puodelio.

Varėnos rajonas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija