2012 m. gruodžio 29 d.    
Nr. 49
(2024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Maironio pėdsakais

Sklandė Maironio žodžiai

Gitana Kudulienė

KUŽIAI. Originali ir jauki literatūros popietė „Neužmigdys naktis žvaigždės“, skirta Maironio metams, sutelkė bendruomenę. Įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmonės, kviečiami renginio vedėjų – bibliotekininkės Nijolės Viktoravičienės ir mokytojos Lilitos Jankauskienės, – deklamavo eiles, dainavo dainas.

Į pačiame Kužių centre esančią kavinę maloniai visus pakvietė jos savininkas, Kužių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Petrauskas. Vyresnioji bibliotekininkė N. Viktoravičienė ir vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja L. Jankauskienė jaudinosi – juk renginys vyksta neįprastoje aplinkoje, be to, Maironio eiles skaitys ne profesionalūs aktoriai, o paprasti žmonės.

Priminta, jog 2012 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Maironio metais. Visoje šalyje vyko įvairūs renginiai. Kužiškiai prie tautos nepriklausomybės šauklio, poeto romantiko, kunigo kūrybos nutarė prisiliesti deklamuodami eiles, dainuodami dainas. Tad dešimties įvairių įstaigų ir organizacijų vadovai, mokiniai, folkloro ansamblis ,,Ringuva“, mamos ir dukros (Genė Šveikauskienė ir Ina Prialgauskienė) duetas savo pasirodymais leido nors trumpam prisiliesti prie Maironio kūrybos.

Kužių vidurinės mokyklos aštuntokė Kamilė Kiekšaitė popietę pradėjo eilėraščio „Lietuva brangi“ deklamavimu. Vėliau eiles deklamavo Benas Jokubauskas. Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Aurelija Kasperukienė pasirinko eilėraštį „Jaunos dienos“. Po jos kalbėjo Kužių parapijos klebonas kun. Povilas Šliauteris. Jis teigė, jog gal kas ir nežino, kad žmonėms patinkančios giesmės „Marija, Marija“ žodžių autorius yra Maironis. Klebonas susirinkusius pakvietė sugiedoti šią giesmę.

Eilėraščius tą pavakarę dar skaitė Kužių seniūnė Jolanda Rudavičienė, Kužių vidurinės mokyklos direktorė Roma Meinoriūtė, ambulatorijos bendrosios praktikos gydytoja Nemira Kunickienė, Kužių parapijos „Caritas“ vadovė Bronė Zebleckienė, neįgaliųjų draugijos Kužių padalinio pirmininkė Palmira Parnarauskienė, viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio tyrėjas Evaldas Ručinskas, kultūros darbuotoja Rita Bielskienė. Paskutinioji – poetė Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė. Tiesa, ji negalėjo dalyvauti renginyje, tačiau šiuolaikinės technologijos visus nukėlė į poetės namus, kur ji padeklamavo „Nuo Birutės kalno“.

Šiaulių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija