2012 m. gruodžio 29 d.    
Nr. 49
(2024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Lietuviškojo kalendoriaus šventė

Gitana Kudulienė

Iš kairės: L. Ivinskio premijos
laureatės Teresė Jurkuvienė
ir Danutė Keturakienė

Kuršėnai. Šiaulių rajono kultūros centre iškilmingai įteikta Lauryno Ivinskio premija. Komisijos balsai lėmė, kad dvidešimt trečioji premija būtų paskirta kalendoriaus „Lietuvių tautinis kostiumas. Nuo pavasario iki žiemos“ sudarytojoms – Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailės poskyrio vadovei Teresei Jurkuvienei ir vyriausiajai specialistei Danutei Keturakienei.

Lietuviškojo kalendoriaus šventė tradiciškai prasidėjo Kuršėnuose prie Lauryno Ivinskio paminklo. Po folkloro ansamblio „Nesenstantys širdimi“ pasirodymo kelis žodžius tarė Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas. Prie paminklo buvo padėti gėlių krepšeliai. Paskui visi rinkosi prie L. Ivinskio kapo. Čia žodžius tarė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Laimutė Marytė Varkalienė. Dar vėliau šventė persikėlė į kultūros centro salę, kur ne tik buvo įteikta premija, bet vyko koncertas, kiti pasirodymai. Buvo galima aplankyti kalendorių muziejų.

Į dvidešimt trečiąją premiją pretendavo dvidešimt trys kalendoriai. T. Jurkuvienės ir D. Keturakienės sudarytas kalendorius įvertintas palankiausiai. Joms Šiaulių rajono mero pavaduotojas Antanas Bezaras įteikė Šiaulių rajono mero Algimanto Gaubo Padėkos raštus. Koleges į apdovanojimų ceremoniją atlydėjusį Lietuvos liaudies kultūros centro direktorių Saulių Liausą savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus apjuosė specialiai išausta tautine juosta. Jiems trims įteikta ir po juodos duonos kepaliuką. Laureates Seimo narės Rimos Baškienės vardu pasveikino jos padėjėja Daiva Miliauskienė.

Paskatinamuoju prizu įvertintas Klaipėdos Sauliaus Jokužio leidyklos kalendorius „Aš matau širdimi“. Jis ypatingas, nes pirmą kartą Lietuvoje atspausdintas Brailio raštu, tačiau jį gali skaityti ir regintys žmonės. Vicemeras A. Bezaras padėkojo šio kalendoriaus leidėjams – Sauliui Jokužiui ir Birutei Mazienei.

Premijos laureatės ir kiti pagerbtieji tarė atsakomąsias kalbas. Vilnietės prisipažino, kad Šiaulių rajono savivaldybės skirta 1000 litų premija joms buvo tikrai netikėtas, bet labai malonus siurprizas. Rengdamos kalendorių jos norėjo, kad žmonės ne tik pamatytų, kaip visuose penkiuose Lietuvos etnografiniuose regionuose visais metų laikais puošėsi mūsų protėviai, bet kad tai paskatintų tautinį drabužį sugrįžti į kiekvieną šeimą. Jos pratęsė šventės metu nuskambėjusią frazę, jog nėra namų be dūmų, nėra namų be kalendoriaus, nėra namų ir be tautinio kostiumo.

Šventėje netrūko dovanų. Saulius Liausa padovanojo naujausią 2013–2014 metams skirtą kalendorių „Kuršių kostiumas“, S. Jokužis – Brailio raštu parašytą ir išleistą pasaką „Eglė žalčių karalienė“. Kuršėnų seniūno pavaduotoja Giedrė Karkalienė įteikė palangiškio Algimanto Urmono surinktų kalendorių kolekciją. Dovanėlės įteiktos kalendorių muziejaus įkūrėjai Sigitai Lukienei. Muzikinę dovaną susirinkusiems padovanojo liaudiškos muzikos kapela „Salduva“. Meninę kompoziciją apie L. Ivinskį ir kalendorius parodė „Ikaro“ jaunieji aktoriai. Šventę užbaigė šokių studijos „Diemedėlis“ originalus pasirodymas. Merginos ir vaikinai demonstravo Lietuvos liaudies kultūros centro sukurtą visų šalies etnografinių regionų rūbų kolekciją, kurią galima pamatyti kalendoriuje. Pasirodymą komentavo L. Ivinskio premijos laureatės T. Jurkuvienė ir D. Keturakienė.

Šiaulių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija