2012 m. gruodžio 29 d.    
Nr. 49
(2024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Atmintis

Pagerbė generolą

Danutė MARCINKEVIČIENĖ

Brigados generolas Vladas
Nagevičius-Nagys

Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko šio muziejaus ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendras renginys, kurio metu didžiausias dėmesys buvo skirtas brigados generolui Vladui Nagevičiui-Nagiui. Be to, buvo paminėta Gyvūnų globos diena, pasirašyta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų ir dėstytojų korporacijos bei Vytauto Didžiojo karo muziejaus bendradarbiavimo sutartis.

Muziejininkė Kristina Rickevičiūtė apžvelgė V. Nagevičiaus nuopelnus Lietuvai. Ji akcentavo, kad V. Nagevičius – Lietuvos kariuomenės kūrėjas, karo muziejaus, jūreivių mokyklos steigėjas, Karininkų ramovės statybos iniciatorius, piliakalnių ir kapinynų tyrimo organizatorius, įvairių organizacijų steigėjas. Jo dėka įsteigta organizacija karo invalidams šelpti. Ji rūpinosi neįgaliųjų buitimi, kitais socialiniais reikalais.

V. Nagevičius yra ir Gyvūnų globos draugijos įkūrėjas, todėl renginio metu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų ir gydytojų korporacija „Fraternitas Lituanicus“ pasirašė sutartį su Vytauto Didžiojo karo muziejumi. Studentų ir gydytojų korporacijos pirmininkė Ieva Matulevičiūtė sakė, kad pasirašyta sutartis padės plačiau pažvelgti į istoriją, nes ji žadina tautiškumą. „Istoriniai renginiai suartina praeitį ir dabartį, tiesia kelius į ateitį“, – sakė I. Matulevičiūtė.

Renginio metu kalbėjo Lietuvos gyvūnų globos draugijos atkūrėjas profesorius K. V. Trainys. Jis sakė, kad prieškario Lietuvoje veikusi Gyvūnų globos draugija buvo panaikinta okupavus Lietuvą, 50 metų jos nebuvo. „Prieškario Lietuvoje Kaune važinėjo konkės, kurias tempė arkliai. Gyvūnų globos draugija pasirūpino, kad arkliai būtų pakaustyti, gerai prižiūrimi. Draugija rūpinosi ir tais arkliais, kuriais ūkininkai atvykdavo į turgų. Jeigu vežimai užklimpdavo, arkliai nebuvo kankinami, būdavo suteikiama pagalba. Džiaugiuosi, kad gyvūnų globa susirūpino jaunimas. Draugija dirba savo darbą. Prieš Sartuose vykusias žirgų lenktynes buvo svarstoma, kokiai minusinei temperatūrai esant galima rengti varžybas“, – kalbėjo K. V. Trainys.

Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Kauno miesto mero pavaduotoja Orinta Leiputė. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų ir gydytojų korporacijai ji įteikė vėliavą. Renginio metu žygeiviui-raiteliui Vaidotui Digaičiui, 2012 metais su žemaitukais įveikusiam 6000 kilometrų aplink Baltijos jūrą, buvo įteiktas Krašto apsaugos ministrės pasirašytas Padėkos raštas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos, „Klajūnų“ klubo ir LION klubo apdovanojimai. Raiteliui padėkojo ir Lietuvos žemės ūkio rūmų atstovai.

Po to vyko koncertas „Istorijos puslapiai“. Koncertavo dainų kūrėjas ir atlikėjas Romas Naidzinavičius, grupės „Thundertale“ atlikėjas Laimonas Staškūnas, grojantis Labanoro dūda.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija