2013 m. vasario 8 d.    
Nr. 6
(2030)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Panevėžio rajone prisimintas 1863 metų sukilimas

Sausio 25 dieną Panevėžio rajone prasidėjo 1863 metų sukilimo 150-ųjų metinių paminėjimas. Panevėžio žygeiviai surengė slidžių-pėsčiųjų žygį po Žaliąją girią, siekdami prisiminti kritusius už Lietuvos Laisvę sukilimuose, kovose su okupantais, susipažinti ir pasigrožėti žiemos baltumu pasipuošusia gamta. Žygyje dalyvavo atvykusieji iš Nevėžio, Pažagienių, Paįstrio, Pakaušių, Paliūniškio kaimų bei Panevėžio miesto. Pirmiausia buvo sustota šeštame kelio Panevėžys–Vabalninkas kilometre, prie paminklo žuvusiam 1952 m. žiemą partizanui Petrui Tamošiūnui-Simui (buvusiam Žaliosios rinktinės būrio vadui), uždegtos žvakės, pagerbtas žuvusiojo atminimas.

Stumbriškyje Dalios Petraitienės sodyboje palikus automobilius miško keliukais keliauta į pelkėtą vietą, vadinamą „klėtelėmis“, kur 1863 metais buvo sukilėlių maisto ir ginklų sandėliai. Čia pirmasis atminties ženklas buvusio Karsakiškio mokytojo Prano Tamošiūno rūpesčiu buvo pastatytas 1974 metais. Sustota prie paminklo žuvusiems partizanams ir buvusio jų bunkerio, kuris 1944 m. gruodžio 29 d. buvo užpultas, ten žuvo penki partizanai.

Gerokai mišku pakeliavus Paliūniškio link, lankyti Sukilėlių kapai, dar vadinami „Paliokų“ kapais. Paminklas prižiūrimas, jame įrašas: „1863 m. sukilimo sukilėlių kapai. Jie kovojo už žemę ir laisvę“. Kapai įrašyti į saugomų vertybių registrą. Buvo aplankyta prie Stumbriškio 1993 metais pastatytas aukščiausioje Žaliosios girios kalvoje Elizejui Liutkevičiui, buvusiam Panevėžio apskrities karinių jėgų organizatoriui, paminklinis koplytstulpis (autorius Jonas Matulis). Uždegtos žvakės ir pagerbti žuvusieji prie paminklo sukilėliams Stumbriškyje, netoli kelio Panevėžys–Vabalninkas.

Ona Striškienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija