2013 m. vasario 15 d.    
Nr. 7
(2031)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Ilgametis Pitsburgo klebonas

A†A kun. Teofilius Palukaitis (Theo Palis)
(1919 11 10–1945 07 29–2013 02 07)

Kun. Teofilius Palukaitis

Vasario 7 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kalifornijoje, Oklendo senelių slaugos namuose, eidamas 94-uosius metus, mirė ilgametis Pitsburgo (Bay Point) Pasaulio Karalienės bažnyčios ir parapijos klebonas kun. Teofilius Palukaitis.

Velionis gimė 1919 m. lapkričio 10 d. Šakių apskrities Barzdų valsčiuje, Gerulių kaime, Pilviškių parapijoje, vidutinio valstiečio religingoje šeimoje. Šeimoje užaugo trys sūnūs – Teofilius (1919–2013), Juozas (1921–1995) ir Justinas (g. 1931). Teofilius mokėsi Skirkiškės pradžios mokykloje, Pilviškių progimnazijoje, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. 1938 metais įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. 1940–1941 mokslo metais mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Vokiečių okupacijos metais grįžo į Vilkaviškį ir 1944 metais gavo subdiakono šventimus. 1944 m. liepos 30 d. pasitraukė į Vokietiją. Bavarijoje, Eichštete baigė mokslus ir 1945 m. liepos 29 d. įšventintas kunigu. Keletą metų dirbo Bavarijoje vikaru, kapelionu vienuolių seserų institute ir lietuvių stovykloje. 1950 metais išvyko į Detroitą, o 1953 metais – į San Franciską. Dirbo vikaru įvairiose Kalifornijos parapijose: Portlende, Ore, Santa Rozoje, San Lorence, San Anzelme, Menlo Parke, Concorde, Lafayette ir Oklende.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija