2013 m. vasario 15 d.    
Nr. 7
(2031)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Rašytojo jubiliejus gimtinėje

IGLIAUKA. Sausio 25 dieną Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai, Igliaukos bendruomenės nariai, poeto giminės ir bičiuliai skubėjo į Igliaukos bendruomenės salę pabūti kartu su nepamirštamu krašto dainiumi. A. Matučio 90-mečio jubiliejui skirtą „Poeto atminimo savaitę“ vainikavo minėjimas „Laikas laikrodį atgal daug metų atsuka“. Renginį pradėjo 12 klasės mokinė Asta Alaburdaitė poeto žodžiais. Lukas Bartninkas (12 kl.) skaitė Senąjį, poeto senelio 1918 metais parašytą, o Deividas Kisielius (12 kl.) Naująjį, pagal A. Matučio eilėraščius sudarytą, testamentą. Testamento vykdytojais tapo šokių kolektyvas „Tryptukas“ (vadovė M. Venskūnienė), mokinių choras (vadovė R. Slabodienė).

Poeto eilėraštį anūkei skaitė igliaukietė Ona Akelaitienė, o jos anūkė Kamilė, atsidėkodama už senelės vargus ir rūpesčius, deklamavo eilėraštį „Senele, tau dėkoju“. Grojo dūdelių trio ir smuikas (vadovė E. Knoknerienė). Pačius šilčiausius jausmus visų mylimam mirusiam poetui išsakė Rudnios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, poeto draugė Birutė Švagždienė. Skaidres „Matučio Igliaukos beieškant“ pristatė 7 klasės mokinės V. Brazaitytė ir B. Jasinskaitė. Testamento žodžius liudijo ir pats poeto sūnus Valius, atvykęs iš Kauno. Poeto priesakus vykdė specialiai šiai dienai susikūręs mokinių ir mokytojų choras Jis padainavo nuotaikingą dainą „Gimtadienis“. Šios kiekvieno širdį suvirpinusios šventės scenarijų parašė nenuilstanti lietuvių kalbos mokytoja P. Strolienė.

Igliaukos bendruomenės klubo „Matutiečiai“ pirmininkas T. Prajara apdovanojo „Poeto atminimo savaitės“ renginių laureatus: geriausiai parašiusius diktantą „Drevinuko beieškant“, gražiausiai parašiusį „Laišką A. Matučiui“ ir dailyraštį bei 7-ąją klasę, kuri organizavo ekspediciją „Matučio Igliaukos beieškant“. Šventėje vyravo šilta atmosfera. A. Matučio atminimo pagerbimas sujungė mažus ir didelius, sutelkė į vieną vietą mokyklą, bendruomenę, seniūniją, A. Matučio memorialinio muziejaus darbuotojus, poeto gimines ir bičiulius iš Varėnos.

G. Skrinskienė,
Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos vyr. mokytoja

Marijampolės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija