2013 m. vasario 15 d.    
Nr. 7
(2031)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pakilkime apšviesti Vasario 16-osios šviesa...

Zigmas Tamakauskas

Štai ir įpusėjo vasaris su šokinėjančiomis snaigėmis, pasidabruotais namų stogais, blizgančiais lediniais tiltais ir vėjais. Gal toks pats vaizdas buvo ir prieš 95 metus, vasario 16-ąją, kai Lietuvos Taryba, įgaliota 1917 metų rugsėjį vykusios Lietuvių konferencijos, rinkosi padaryti mūsų tautai nepaprastai reikšmingą sprendimą – pasirašyti Lietuvos Valstybės atkūrimo Aktą. Tai įvyko 1918 metų vasario 16 dienos popietę (12 val. 30 min.), siaučiant okupaciniams vėjams. Jų tada nepabūgta, kaip neišsigąsta ir 1991 metų sausio žvarbiosios žiemos, kada mūsų širdys glaudėsi prie Tėvynės širdies.


Rytų Lietuvoje rytas dar neišaušo

Vytautas Visockas

„Ryto“ draugijos šimtmečio
minėjimo dalyvius sveikina
akademikas Antanas Tyla
Autoriaus nuotraukos

Sausio 31 dieną Lietuvos Nacionaliniame muziejuje įvyko „Ryto“ draugijos 100-mečio sukakties minėjimas-konferencija.

* * *

Ką mes šiandien žinome apie šią šimtametę draugiją? Turbūt labai nedaug. O apie lietuviškos spaudos draudimą, knygnešius? Šį tą esame girdėję. J. Basanavičius, Vincas Kudirka, Maironis, Vaižgantas... Jaunajai kartai, tikiuosi, irgi teko girdėti, o kai kuriuos bent jau ant litų banknotų matyti. Kunigai J. Steponavičius, P. Kraujalis, K. Čibiras, arkivyskupas M. Reinys ir daug kitų vardų, nusipelniusių didelės pagarbos ir nenusipelniusių užmaršties, jaunimui gal ir nežinomi. Ar žodžiai šiaudinė pastogė, balanos gadynė, vargo mokykla mums dar ką nors sako, primena?


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija