2013 m. vasario 15 d.    
Nr. 7
(2031)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Netikėtas Benedikto XVI pasitraukimas

Mindaugas BUIKA

Vienuolyno „Mater Ecclesiae“
pastatas Vatikane, kur gyvens
atsistatydinęs Šventasis Tėvas

Asmeninio svarstymo pasekmė

Be abejonės, popiežiaus Benedikto XVI priimtas sprendimas dėl atsistatydinimo iš apaštalo šv. Petro tarnystės buvo sutiktas su didele nuostaba bei apgailestavimu visame krikščioniškajame pasaulyje. Visi suprantame, kad šį Šventojo Tėvo nusistatymą privalu gerbti, meldžiant jam sveikatos, dvasinės stiprybės ir visos įmanomos gerovės. Jo pareiškimas dėl negalėjimo toliau pilna jėga vadovauti Visuotinei Bažnyčiai buvo padarytas Lurdo Dievo Motinos liturginėje šventėje, vasario 11 dieną, Romoje gyvenantiems kardinolams susirinkus į viešąją konsistoriją patvirtinti nutarimo dėl naujų šventųjų skelbimo, kurio iškilmė įvyks septintąjį Velykų sekmadienį (gegužės 12-ąją). Tame susitikime pasibaigus dalyvavusių keturiasdešimties kardinolų pritariančiam balsavimui dėl minėtos kanonizacijos – įprastos ir reguliariai pasikartojančios kanoninės ceremonijos – popiežius Benediktas XVI netikėtai dar kartą kreipėsi į susirinkusiuosius, teigdamas, kad sušaukė šią konsistoriją ne tik dėl naujų šventųjų skelbimo, bet ir norėdamas pranešti apie kitą svarbų Bažnyčios gyvenimui sprendimą – atsistatydinimą.

Nors Bažnyčios kanonų teisė numato Popiežiaus atsistatydinimo galimybę ir per 2000 metų krikščionybės istoriją yra žinoma apie dešimt tokių pasitraukimo atvejų (iš visų 266 apaštalo Petro įpėdinių), tačiau iki šiol paskutinis pats atsistatydinęs Popiežius buvo Grigalius XII, tai padaręs 1415 metais (Žalgirio mūšio epochoje), taigi prieš beveik šešis šimtmečius. Paprastai Romos popiežiai eina savo tarnystę iki pat mirties, kartais netgi sunkios ir ilgalaikės fizinės negalios akivaizdoje, kaip tai buvo palaimintojo Jono Pauliaus II atveju, todėl dabar tokio „emerito popiežiaus“ statuso niekas net neįsivaizduoja. Apie popiežiaus Benedikto XVI sveikatos problemas, nors natūralūs senėjimo bruožai ir vis sunkėjantis judėjimas buvo regimi, nieko nebuvo pranešta, nes ypatingos ligos nėra. Neseniai Benediktui XVI buvo pakeista širdies stimuliatoriaus baterija, tačiau tai labai paprasta rutininė procedūra, neturinti nieko bendra su sprendimu atsistatydinti.

Vis dėlto Šventasis Tėvas, kuriam balandį sukaks 86 metai, minėtame pareiškime kardinolams sakė, kad nors supranta savosios tarnystės pirmiausia dvasinį pobūdį ir kad ji turi būti vykdoma, nevengiant fizinių kentėjimų, per mokymą ir maldą, tačiau „šiuolaikiniame pasaulyje, sparčiai kintančiame ir blaškomame tikėjimo gyvenimui svarbių klausimų, apaštalo šv. Petro laivo vairavimui ir Evangelijos skelbimui reikalingos ne tik dvasios, bet ir kūno jėgos, kurios pastaraisiais mėnesiais manyje tiek nusilpo, kad turiu pripažinti nesąs pajėgus gerai įvykdyti man patikėtą tarnystę“.

Naujos konklavos sudėtis

Toliau savo pareiškime, liudytojų pastebėjimu, būdamas labai susikaupęs ir gerai suvokdamas savo žodžių reikšmę, popiežius Benediktas XVI iškilmingai patvirtino: „Būdamas visiškai laisvas, skelbiu, jog atsisakau Romos vyskupo, šv. Petro įpėdinio tarnystės, man kardinolų patikėtos 2005 m. balandžio 19 d., taigi 2013 metų vasario 28 dieną 20 val. Romos sostas, šventojo Petro sostas bus laisvas, ir tie, kam priklauso, turės sušaukti konklavą naujo Popiežiaus išrinkimui“. Administracinė atsakomybė pagal kanonines nuostatas tokios konklavos sušaukimui, kuri, matyt, įvyks kitą mėnesį, tenka Kardinolų kolegijos dekanui italui kardinolui Andželui Sodanui ir Vatikano valstybės sekretoriui italui kardinolui Tarcizijui Bertonei, kuris, kaip anksčiau paskirtasis kardinolas kamerlengas, laikinai administruos Šventąjį Sostą, esant „sede vacante“ laikotarpiui.

Konklavoje gali dalyvauti tie pasaulio kardinolai, kuriems dar nesukako 80 metų. Tokių dabar yra 118 ir daugumą šių kardinolų (67) yra paskyręs popiežius Benediktas XVI, o likusius (51) – popiežius Jonas Paulius II. Pagal geografinį pasiskirstymą 62 kardinolai elektoriai atstovauja Europai, 33 – Šiaurės ir Pietų Amerikai, 11 – Afrikai, 11 – Azijai ir 1 – Australijai. Valstybių atžvilgiu daugiausia kardinolų elektorių – 28 – turi Italija, toliau seka Jungtinės Amerikos Valstijos – 11 ir Vokietija – 6. Po 5 kardinolus elektorius turi Brazilija, Indija ir Ispanija, po 4 kardinolus elektorius – Prancūzija ir Lenkija. Šie duomenys, kaip ir galimų konklavos dalyvių skaičius, gali pasikeisti, nes, pavyzdžiui, vasario 28 dieną, kai atsistatydins popiežius Benediktas XVI, 80 metų sukaks ukrainiečiui kardinolui Liubomyrui Husarui. Kovo 5 dieną šią amžiaus ribą pasieks vokietis kardinolas Valteris Kasperis, o kovo 18 dieną – italas kardinolas Severinas Poletas.

Benediktas XVI, pradėdamas Gavėnią, šį Pelenų trečiadienį Šv. Petro bazilikoje aukojo paskutiniąsias pontifikalines šv. Mišias. Prieš tai, pradedant bendrąją trečiadienio audienciją, aidint ilgiems plojimams, Benediktas XVI dar kartą prabilo apie savo pirmadienį paskelbtą sprendimą: „Brangūs broliai ir seserys, kaip žinote, nusprendžiau atsisakyti tarnystės, kurią Viešpats man patikėjo 2005 metų balandžio 19 dieną. Tai padariau visiškai laisvai dėl Bažnyčios gėrio, ilgai meldęsis ir ištyręs savo sąžinę prieš Dievą, gerai suprasdamas tokio veiksmo pasekmes, bet taip pat suvokdamas, jog nebesu pajėgus vykdyti Petro tarnystės su tokia jėga, kokios jai reikia. Mane palaiko ir apšviečia tikrumas, kad Bažnyčia yra Kristaus, kuris visada jai vadovaus ir ją rūpinsis. Visiems dėkoju už meilę ir maldą, kuria mane lydėjote. Ačiū, beveik fiziškai jaučiau šiomis man nelengvomis dienomis maldos galią, kurią Bažnyčios meilė, jūsų malda man teikia. Ir toliau melskitės už mane, už Bažnyčią, už būsimą popiežių. Viešpats mus ves!“ Su tikinčiaisiais Benediktas XVI atsisveikins per paskutinę audienciją Šv. Petro aikštėje vasario 27-ąją, dieną prieš tai, kai oficialiai atsistatydins.

Plačiau apie popiežiaus Benedikto XVI beveik aštuonerius metus trukusio pontifikato vertinimus – kitame „XXI amžiaus“ numeryje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija