2013 m. vasario 15 d.    
Nr. 7
(2031)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Lietuvos sąjūdžio taryba: L. Linkevičiui – apkaltą

Lietuvos Sąjūdžio taryba išplatino pareiškimą dėl apkaltos užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui:

„Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, su oficialiu vizitu lankydamasis Varšuvoje, ketvirtadienį viešai atsiprašė lenkų už tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą saugoti lietuvių kalbos fundamentinį komponentą – mūsų nacionalinę vertybę – lietuvišką raidyną.

Tokį L. Linkevičiaus elgesį laikome lietuvių tautos, jos istorinės atminties įžeidimu.

Konstatuojame:

1. Pažemindamas lietuvių tautą, L. Linkevičius atvirai kursto tautinę neapykantą, provokuoja nesantaiką;

2. Asmeniškai neigdamas tautos atstovybės nutarimą dėl lietuviško raidyno apsaugos, L. Linkevičius skelbia savotišką valstybinį perversmą;

3. L. Linkevičius sulaužė priesaikos normą – saugoti valstybės teritorinį vientisumą, – o Vilniaus ir Šalčininkų rajonams numato skirtingas pilietines teises;

4. Lietuvos Respublikoje aukščiausia valdžios institucija yra LR Seimas. Nebūdamas Seimo nariu ar įgaliotu atstovu, atsiprašydamas už LR Seimą, ministras pažeidė konstitucinį valdžių atskyrimo principą.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio 3-iame straipsnyje rašoma:

„Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką“.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio 14-ame straipsnyje rašoma: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba“.

Remdamiesi tuo, kas šiame pareiškime išdėstyta, reikalaujame už nekompetenciją inicijuoti užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus apkaltą ar atleidimą iš pareigų, o jo žeminantį ir antivalstybinį pareiškimą paskelbti niekiniu.

Lietuvos Sąjūdžio tarybos vardu

Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas,

Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija