2013 m. vasario 15 d.    
Nr. 7
(2031)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Diplomatijos akibrokštas

Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga 2013 02 08 kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimo pirmininką, Ministrą Pirmininką ir į Seimo narius pareiškimu:

Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga (LLKS) numatomo užsienio reikalų ministro vizito į Lenkiją akivaizdoje kreipėsi į Prezidentę, Seimo pirmininką, Ministrą pirmininką ir į Seimo narius, įvertinusi Premjero pažadą legalizuoti atskirose Lietuvos vietovėse svetima kalba rašyti vietovardžius, gatvių pavadinimus, pasuose rašyti kitokia rašysena Lietuvos piliečių pavardes ir vardus, atkreipė dėmesį ir iš anksto perspėjo visus priesaiką davusius Lietuvos valstybės atsakingus piliečius apie galimą neapgalvotą priesaikos normos saugoti valstybės teritorinį vientisumą sulaužymą ir iš to išplaukiančią teisinę atsakomybę su apkalta.

Sąjunga organizavo piketą prie Užsienio reikalų ministerijos (URM) ir įteikė peticiją, kurioje įsakmiai perspėjo nedaryti nuolaidų akivaizdžiai nepamatuotiems, keliantiems pavojų Lietuvos teritoriniam vientisumui Lenkijos reikalavimams bei skatinimui pažeisti LR Konstituciją.

Nepaisydamas LLKS įspėjimų, būdamas su oficialiu vizitu Varšuvoje, 2013 02 07 užsienio reikalų ministras atsiprašė lenkų už tai, „kaip Lietuvos politikai pasielgė tragiškai žuvusio Lenkijos prezidento Lecho Kačinskio atžvilgiu, kai 2010 metais Lietuvoje viešėjusiam Lenkijos vadovui tėkštas antausis nepritariant lenkiškų pavardžių daliniam įteisinimui“. Tokią poziciją Linas Linkevičius išsakė duodamas interviu įtakingam dienraščiui „Rzeczpospolita“.

Užsienio reikalų ministras atsiprašė už tai, ko Seimas net teoriškai negalėjo priimti nė vieno iš dviejų svarstomų alternatyvių įstatymų, susijusių su asmenvardžių rašyba, tačiau neatmetė L. Kačinskio atvykimo dieną nelietuviškos asmenvardžių rašybos įteisinimo idėjos. Seimas ir neprivalėjo pagal kažkieno užsakymą ar kokia iškilminga proga priimti neišdiskutuotą įstatymą, pažeidžiantį LR Konstituciją. Užsienio reikalų ministras L .Linkevičius net nepasidomėjo, ar buvo už ką atsiprašinėti, net jei tai būtų morališkai, istoriškai ir politiškai pateisinama.

Tokį L.Linkevičiaus poelgį be tautos ir aukščiausių valstybės institucijų įgaliojimo laikome neteisėtu, lietuvių tautos ir jos istorinės atminties įžeidimu, kurstančiu tautinę neapykantą bei provokuojančiu nesantaiką, tautos atstovybės nutarimo dėl lietuviško raidyno apsaugos asmenišku neigimu, priesaikos normos – saugoti valstybės teritorinį vientisumą – sulaužymu (dviem rajonams numatomos skirtingos pilietinės teisės).

Reikalaujame už nekompetenciją ir įgaliojimų viršijimą inicijuoti užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus apkaltą bei atstatydinimą iš pareigų, o jo žeminantį ir antivalstybinį pareiškimą paskelbti niekiniu.

Tikras diplomatas turėjo Lenkijai priminti praeityje jos darytas skriaudas Lietuvai, pareikalauti liautis provokuoti lenkų tautinės mažumos Lietuvoje įstatymų pažeidinėjimus, baigti spaudimą Lietuvai, o užuot sulaukęs jos atsiprašymo, pats atsiprašė. Tai – diplomatijos akibrokštas.

Jonas Burokas,
LLKS valdybos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija