2013 m. kovo 8 d.    
Nr. 10
(2034)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Iš laiškų

Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94,
2012 m. nr. 9, 13, 16, 17, 20, 22, 26, 31, 36, 44,
2013 m. nr. 2, 3, 4, 6, 7, 9

89.XI.20.

Miela Kolege,

netrukus po Jūsų ilgesnio laiško (į kurį nespėjau atsakyti) ką tik (XI.18.) gavau vėl keletą žodžių su įdomia iškarpa iš „Moters“ žurnalo. Labai ačiū! Su ta Pranute, labai miela giminaite, gyvenime teko nemažai bendrauti. O pirmaisiais kom. okupacijos metais likimai buvo ir gerokai susipynę (apie tai ji galėtų kokiam žurnalistui daug papasakoti).134


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija